Polmic - FB

konkurs (M)

D K L M N O W

Międzynarodowy Konkurs Gitarowy im. Czesława Droździewicza w Krynicy


Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st.


ul. Nawojowska 213

33-300 Nowy Sącz

tel. (+48 18) 443 93 33

fax (+48 18) 443 97 32

e-mail: sekretariat@psmns.mnet.pl

www: www.konkursgitarowy.krynica-zdroj.pl


Konkurs połączony razem z festiwalem po raz pierwszy odbył się w 1985 roku. W Krynicy odbywa się po raz 6-ty, zaś co 2 rok w Krakowie. Twórcą, pomysłodawcą i przez wiele lat organizatorem imprezy był wielki miłośnik gitary - Czesław Droździewicz. Początkowo impreza odbywała się pod nazwą Krakowskie Dni Muzyki Gitarowej. Lista znakomitych jej wykonawców i laureatów konkursu zawiera m.in. takie nazwiska, jak Pepe Romero, Paco Pena, Jorge Cardoso, Jorge Morel, Eduardo Falu, Sergiej Oriechow, Stepan Rak, Roberto Aussel, David Russel. Laureatem pierwszego krakowskiego konkursu został nastolatek Krzysztof Pełech, dziś czołowy polski gitarzysta. Z czasem impreza tak się rozrosła, że część konkursową podzielono pomiędzy Kraków i Krynicę (od 1994 roku).
W Krynicy odbywały się rokrocznie przesłuchania konkursowe w młodszych grupach wiekowych oraz eliminacje wstępne do Grupy Krakowskiej (dla laureatów międzynarodowych konkursów gitarowych). Zmagania finałowe dla tej elitarnej grupy odbywały się w Krakowie w czasie Festiwalu. Organizatorem imprezy był nieprzerwanie Krakowski Dom Kultury, który z czasem zmienił nazwę na Wojewódzki a potem Małopolski Ośrodek Kultury. W 1994 roku współorganizacji krynickiej edycji konkursu podjęła się Państwowa Szkoła Muzyczna w Nowym Sączu. W tym samym roku zmarł twórca i wieloletni dyrektor artystyczny imprezy Czesław Droździewicz. Od 1995 roku konkurs nazwany został jego imieniem a Festiwal, ze względu na ograniczenia finansowe realizowany był w cyklu dwuletnim. Konkurs w Krynicy Małopolski Ośrodek Kultury i Państwowa Szkoła Muzyczna w Nowym Sączu realizowały corocznie. Dyrektorem artystycznym został Adam Zalas, laureat krakowskiego konkursu i uczeń Czesława Droździewicza. W styczniu 2002 roku odbyła się dziewiąta edycja krynickiej imprezy. Na skutek gruntownego procesu reorganizacji Małopolskiego Ośrodka Kultury władze instytucji przekazały organizację Międzynarodowego Konkursu Gitarowego im. Czesława Droździewicza Krynickiemu Centrum Kultury i Państwowej Szkole Muzycznej w Nowym Sączu. Ze względów organizacyjnych dziesiąta edycja krynickiego konkursu w 2003 roku nie odbyła się. Zamiast niej miał miejsce Międzynarodowy Festiwal Muzyki Gitarowej Kraków 2003, a z nim także zmagania konkursowe Grupy Krakowskiej Międzynarodowego Konkursu Gitarowego im. Czesława Droździewicza. Dziesiąty konkurs odbył się dopiero w 2004 roku. Towarzyszyły mu, jak poprzednio, liczne koncerty oraz lekcje mistrzowskie. W krynickim Starym Domu Zdrojowym wystąpili tacy artyści, jak Michał Bąk, Dominik Tomasiak, Leszek Potasiński, Marek Walawender, Krzysztof Pełech i Kamil Bartnik oraz kwartet "Guitar 4mation". Lekcje mistrzowskie prowadzili wybitni pedagodzy: Michał Bałałuszko, Leszek Potasiński i Piotr Zaleski. Jedenasty konkurs odbył się w 2006 roku, a następne już corocznie.
XVIII Międzynarodowy Konkurs Gitarowy im. Czesława Droździewicza w Krynicy Zdroju zaplanowany jest od 13 do 20 lutego 2016 roku.

 
aktualizacja: styczeń 2016 (ab)