Polmic - FB

festiwal (I)

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P Q R S U V W Ź

Iubilaei Cantus - Sądecki Festiwal Muzyczny


Małopolskie Centrum Kultury

33-300 Nowy Sącz

tel. (+48 18) 44 82 628

fax (+48 18) 44 82 611

tel./fax

e-mail: kontakt@mcksokol.pl

www: www.mcksokol.pl


Sądecki Festiwal Muzyczny "Iubilaei Cantus" odbywa się w Nowym Sączu od 1995 roku, zawsze w listopadzie. Ideą festiwalu od początku jego istnienia było uczczenie rocznic ważnych dla historii Polski i Nowego Sącza oraz aktywizacja lokalnego środowiska chórów amatorskich.
Inauguracja festiwalu ma charakter szczególnie uroczysty – przypada w rocznicę lokacji Nowego Sącza (8 listopada) i stanowi formę artystycznej prezentacji wydarzeń z przeszłości. Należy podkreślić, że do tej pory żadna instytucja (poza MCK "Sokół") nie akcentowała rocznicy urodzin miasta.
Tradycyjnie w dniu Święta Niepodległości, na zakończenie festiwalu w Bazylice św. Małgorzaty odbywa się koncert VIVA POLONIA, w którym udział biorą miejscowe chóry szkolne i parafialne, łącznie ok. 300 wykonawców. Przygotowania do koncertu mobilizują dyrygentów oraz członków chórów do podnoszenia poziomu artystycznego prezentacji, poszukiwania nowego repertuaru, wprowadzania do programów różnego rodzaju akompaniamentu. Pomimo faktu, że koncert nie ma charakteru konkursowego, stanowi okazję do konfrontacji osiągnięć zespołów, integracji środowiska chórów oraz wymiany doświadczeń. Przed rozpoczęciem tego projektu w naszym regionie nie istniała żadna forma działalności kulturalnej, w której na taką skalę wykorzystywany byłby dorobek artystyczny tego środowiska.
Festiwal Sądecki "Iubilaei Cantus" to także znakomite koncerty w wykonaniu wybitnych artystów z Polski i zagranicy. W poprzednich latach na Festiwalu wystąpili m.in. Wadim Brodski, Tatiana Szebanowa, Philippe Giusiano, Jagoda Sokołowska, Irena Jun, zespół Teatru Groteska, Kwartet Śląski, Piotr Pławner, Jadwiga Kotnowska, Waldemar Malicki, Warszawscy Soliści "Concerto Avenna", Andre Ochodlo i Teatr Atelier z Sopotu, chór "Gloria" Filharmonii Lwowskiej oraz Orkiestra "Leopolis" pod dyrekcją Krzesimira Dębskiego.