Polmic - FB

konkurs (M)

A D E K L M N O Ś W

Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny Fryderyka Chopina dla Dzieci i Młodzieży w Szafarni


Ośrodek Chopinowski


87-404 Radomin

tel. (+48 56) 683 93 22

www: www.szafarnia.art.pl


Idea organizowania organizowania w Ośrodku Chopinowskim w Szafarni konkursów pianistycznych dla dzieci i młodzieży narodziłą się w 1992 roku. Z inicjatywy ówczesnego dyrektora Ośrodka odbył się wówczas pierwszy konkurs o zasięgu regionalnym. Rok póżniej, w maju 1993 roku miała miejsce druga jego edycja, a pierwsza pod nazwą Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Fryderyka Chopina dla dzieci. Odtąd konkurs odbywa się co roku, będąc jedynym w Europie konkursem pianistyczny Fryderyka Chopina przeznaczonym dla dzieci. Do 2006 roku odbyło się czternaście jego edycji.
Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny Fryderyka Chopina dla dzieci i młodzieży adresowany jest do dzieci uzdolnionych z Polski i zagranicy, którzy występują w dwóch grupach wiekowych: grupa młodsza - 9 - 14 lat i grupa starsza - 14 - 17 lat. Zadaniem uczestników jest wykonanie z pamięci ośmiu utworów zgodnie z regulaminem.
Występy młodych pianistów oceniało jury, początkowo złożone z wybitnych polskich profesorów muzyki. Do Szafarni chętnie przybywają: prof. Tadeusz Chmielewski, prof. Jan Jański, prof. Czesław Stańczyk. Następnie skład jury ulegał zmianom. Obok polskich chopinologów zasiadają wybitni profesorowie z zagranicy: prof. Tamara Pospiszyl-Verbruggen z Holandii, prof. Oleg Krimmer z Niemiec, prof. Motoko Yoshikawa z Japonii. Od 2002 roku miejsce zmarłej przewodniczącej jury - prof. Haliny Czerny-Stefańskiej zajęła prof. Barbara Hesse-Bukowska.
Oprócz nagród pieniężnych w konkursach przyznawane są metalowe statuetki zwane "Fryderykami".