Polmic - FB

konkurs (M)

A D E K L M N O Ś W

Międzynarodowy Konkurs Skrzypcowy im. Georga Philippa Telemanna


Stowarzyszenie Konkursów Skrzypcowych im. G. Ph. Telemanna


Os. Zwycięstwa 22/70

61-650 Poznań

tel. (+48 61) 820 76 52

fax (+48 61) 825 94 30

e-mail: stowarzyszenie@telemann.art.pl

www: www.telemann.art.pl


Pierwsze cztery edycje Konkursu Skrzypcowego im. Georga Philippa Telemanna w latach 2000-2003 odbywały się jako imprezy ogólnopolskie. Począwszy od 2004 roku konkurs posiada rangę międzynarodową. Jego organizatorem jest Stowarzyszenie Konkursów Skrzypcowych im. Georga Philippa Telemanna i Agencja Artystyczna Jarmołowicz, a współorganizatorami Poznańska Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I st. im. Henryka Wieniawskiego, Poznańska Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II st. im. Mieczysława Karłowicza i Filharmonia Poznańska im. Tadeusza Szeligowskiego. Konkursy odbywają się pod honorowym patronatem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Marszałka Województwa Wielkopolskiego i Prezydenta Miasta Poznania. Międzynarodowe Konkursy Skrzypcowe im. Georga Philippa Telemanna są imprezą widoczną nie tylko w Poznaniu i całym kraju, ale również budzą zainteresowanie poza jego granicami. W skład komitetu honorowego konkursu wchodzą takie osobistości z Wielkopolski, jak: prof. Stefan Stuligrosz, Rektor Akademii Muzycznej w Poznaniu prof. Bogumił Nowicki, prof. Tadeusz Zgółka z Uniwersytetu Adama Mickiewicza oraz Prezes Towarzystwa Muzycznego im. H. Wieniawskiego Andrzej Wituski.
Międzynarodowe konkursy skrzypcowe promują utalentowaną młodzież, uczą uczestnictwa w kulturze. Ideą konkursu jest również nawiązanie kontaktów i przyjaźni przez młodzież i pedagogów z różnych krajów oraz popularyzacja wartościowej artystycznie i zaliczanej do najwspanialszej literatury muzycznej twórczości Georga Philippa Telemanna, która pod względem wykonawczym jest wstępem do muzyki genialnego Jana Sebastiana Bacha.
Dotychczas międzynarodowe edycje konkursu gościły uczestników z Węgier, Czech, Rosji, Ukrainy, Hiszpanii i Niemiec. Organizatorzy chcieliby również w większym stopniu zachęcić młodzież z Niemiec do uczestnictwa w konkursie i gościć w Poznaniu niemieckich jurorów – znanych pedagogów i artystów. W tym kierunku prowadzone są intensywne prace promujące konkurs w Niemczech (m.in. w celu pozyskania do współpracy Towarzystwa im. Georga Philippa Telemanna w Magdeburgu).
O poziomie artystycznym Konkursów Skrzypcowych im. Georga Philippa Telemanna świadczą kariery artystyczne laureatów konkursów, m.in. Agata Szymczewska – laureatka I miejsca I Ogólnopolskiego Konkursu Skrzypcowego im. Georga Philippa Telemanna otrzymała I nagrodę na XIII Międzynarodowym Konkursie Skrzypcowym im. Henryka Wieniawskiego w Poznaniu, Siemion Klimashevskyi – laureat I nagrody na I Międzynarodowym Konkursie Skrzypcowym im. Georga Philippa Telemanna został laureatem I nagrody I Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego „Młodzi Wirtuozi” w ramach II Międzynarodowego Festiwalu „Paganini 2004”.
IV Międzynarodowy Konkurs Skrzypcowy im. Georga Philippa Telemanna odbędzie się w Poznaniu w dniach 23-26 marca 2007 roku. W edycji tej uczestnikami mogą być młodzi skrzypkowie urodzeni po 31 grudnia 1990 roku. Organizatorzy przewidują udział 50-70 uczestników i 10 jurorów z kraju i zagranicy.

Georg Philipp Telemann, wielki niemiecki kompozytor epoki baroku, ceniony swego czasu nawet bardziej niż Jan Sebastian Bach, jest znakomitym patronem konkursu, szczególnie dla młodych muzyków rozpoczynających karierę w muzycznym i europejskim świecie. Ten kompozytor, który przebywał na dworach arystokratycznych w Żarach i Pszczynie, odwiedzał Kraków, był prawdziwie zafascynowany muzyką polską i wykorzystywał w swoich utworach motywy polskiej muzyki ludowej, a nawet pierwszy okres jego twórczości zwany jest „polskim”. Georg Philipp Telemann jest postacią europejską, przekraczającą granice między regionami i kręgami kulturowymi.