Polmic - FB

konkurs (O)

A D E K L M N O Ś W

Ogólnopolski Konkurs Skrzypcowy im. Zdzisława Jahnkego


Towarzystwo Muzyczne im. Henryka Wieniawskiego


ul. Świętosławska 7

61-840 Poznań

tel. (+48 61) 852 26 42

fax (+48 61) 852 89 91

www: www.wieniawski.pl


Ogólnopolski Konkurs Skrzypcowy im. Zdzisława Jahnkego organizowany jest od 1976 roku co pięć lat przez Akademię Muzyczną im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu we współpracy z Towarzystwem Muzycznym im. H. Wieniawskiego w Poznaniu. Konkurs przeznaczony jest dla studentów i absolwentów polskich uczelni muzycznych.
Zdzisław Jahnke - wielki skrzypek, pedagog, kameralista, dyrygent i działacz społeczny urodził się 9 lutego 1895 roku w Poznaniu w rodzinie muzycznej. Był uczniem Aleksandra Piecznikowa w gimnazjum w Berlinie. Od 1907 roku studiował w Konserwatorium w Genewie u Henri Marteau, a następnie ponownie w Konigliche Hochschule für Musik w Berlinie. Dnia 25 października 1903 roku odbył się pierwszy występ estradowy Zdzisława Jahnkego w Poznaniu. Debiut w Filharmonii Warszawskiej w 1908 roku pod dyrekcją Zygmunta Noskowskiego rozpoczął jego karierę wirtuozowską i od tej pory często koncertuje w Polsce i Europie (odwiedzając m.in. Berlin, Wiedeń i Paryż). Obok pracy artystycznej zajmował się pedagogiką, brał czynny udział w organizacji życia muzycznego w Wielkopolsce i na Pomorzu. W 1920 roku objął klasę wirtuozowskiej gry na skrzypcach w Państwowej Akademii i Szkole Muzycznej (przemianowanej następnie na Państwowe Konserwatorium Muzyczne) w Poznaniu. Od 1929 roku piastował stanowisko dyrektora tej uczelni. Był współzałożycielem Miejskiego Konserwatorium Muzycznego w Bydgoszczy (1927). W okresie międzywojennym występował także jako dyrygent. Po II wojnie światowej organizował pierwsze koncerty symfoniczne w Poznaniu, będące zapowiedzią późniejszej działalności Filharmonii. Po wyzwoleniu objął stanowisko profesora gry skrzypcowej w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Poznaniu, w latach 1945-48 był rektorem poznańskiej PWSM, gdzie następnie przez szereg lat działał jako kierownik katedry instrumentów smyczkowych. Prowadził klasę skrzypiec, zespoły kameralne oraz orkiestrę symfoniczną. W trakcie swej wieloletniej działalności dydaktycznej w uczelni poznańskiej wykształcił przeszło 50 dyplomantów. Niestety, pogarszający się stan zdrowia ograniczał udział prof. Z. Jahnkego w kierowaniu Katedrą. Jednakże do ostatnich lat, chociaż unieruchomiony w domu, kształcił młodych skrzypków. Dorobek Z. Jahnkego, to także liczne i cenne publikacje obejmujące utwory skrzypcowe, materiały pedagogiczne z literatury skrzypcowej, podręczniki gry.
Aktywnie uczestniczył również w pracach Towarzystwa Muzycznego im. H. Wieniawskiego w Poznaniu. Był jurorem Międzynarodowych Konkursów Lutniczych i Skrzypcowych im. H. Wieniawskiego w Poznaniu w latach 1952 i 1957. Za swe wybitne zasługi otrzymał szereg nagród i odznaczeń – m.in. Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Nagrodę Artystyczną Miasta Poznania, Nagrodę SPAM. Zmarł 7 sierpnia 1972 roku w Poznaniu, gdzie został pochowany na Cmentarzu Junikowskim.