Polmic - FB

orkiestra (O)

{ A B C E F G H I K L Ł M N O P R S T W

Orkiestra Filharmonii Wrocławskiej im. Witolda Lutosławskiego


ul. Marszałka J. Piłsudskiego 19

50-044 Wrocław

tel. (+48 71) 342 20 01-2

fax (+48 71) 343 85 28

tel./fax (+48 71) 342 89 80

e-mail: biuro@filharmonia.wroclaw.pl

www: www.filharmonia.wroclaw.pl


Filharmonia Wrocławska powstała w 1954 roku, założona przez Adama Kopycińskiego i Radomira Reszke. Początkowo nosiła nazwę Wrocławskiej Orkiestry Symfonicznej. W 1958 roku otrzymała status Państwowej Filharmonii. W 1994 roku patronem orkiestry został wybitny polski kompozytor – Witold Lutosławski.
Dyrektorami wrocławskiej filharmonii byli znani muzycy sprawujący jednocześnie funkcję pierwszego dyrygenta: Józef Karol Lasocki (1954-1958), Adam Kopyciński (1958-1961), Radomir Reszke (1961-1963), Włodzimierz Ormicki (1963-1965), Andrzej Markowski (1965-1968), Tadeusz Strugała (1968-1980) i Marek Pijarowski (1980-2001). W roku 2001 rozdzielono te dwie funkcje, powierzając stanowisko dyrektora generalnego Lidii Geringer d’Oedenberg. W sezonie 2002/2003 funkcję dyrektora artystycznego Filharmonii Wrocławskiej objął Mariusz Smolij – amerykański dyrygent polskiego pochodzenia, a od 2004 do 2007 roku pełnił ją pochodzący z Anglii Jan Latham-Koenig. W 2005 roku funkcję dyrektora naczelnego objął Andrzej Kosendiak, a od sezou 2007/2008 dyrektorem artystycznym został Jacek Kaspszyk.
Obecnie orkiestra liczy około 80 osób. Dzięki temu może wykonywać bardzo zróżnicowany repertuar, na który składają się zarówno utwory przeznaczone dla obsady kameralnej, na przykład Wolfganga Amadeusza Mozarta, jak i wielkie dzieła, wymagające bardzo rozbudowanego składu – kompozycje Oliviera Messiaena, Gustava Mahlera, Richarda Wagnera czy Richarda Straussa.
Orkiestra prowadzi regularną działalność koncertową, dając ok. 120 programów w sezonie. Stale jest zapraszana do udziału w największych polskich festiwalach muzycznych, takich jak Międzynarodowy Festiwal „Wratislavia Cantans”, Festiwal Polskiej Muzyki Współczesnej „Musica Polonica Nova”, „Warszawska Jesień”. Zespół wielokrotnie występował także poza granicami kraju, w ramach festiwali i występów gościnnych, odwiedzając niemal wszystkie kraje europejskie. W kwietniu 2005 roku Orkiestra Filharmonii wystąpiła również w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej w renomowanych salach koncertowych takich jak Alice Tully Hall Lincoln Center w Nowym Jorku, Kimmel Center w Filadelfii, a w roku 2006 - w Musikverien w Wiedniu, Salle de Musique w La Chaux - de Fonds w Szwajcarii, International Arts Centre w Antwerpii, Tonhalle w Zurychu, w Domu Koncertowym w Vasteras.
Filharmonia Wrocławska dokonuje nagrań dla radia, telewizji oraz na CD, głównie dla firmy DUX.
Od początku z orkiestrą współpracowali wybitni dyrygenci, jak Carlo Zecchi, Carlos Paita, Pierre Colombo, Kiryłł Kondraszyn, Leon Botstein, Stephan Bevier. Występowali z nią również laureaci wielkiego Międzynarodowego Konkursu Dyrygenckiego im. Grzegorza Fitelberga, stojący u progu swej kariery. We Wrocławiu gościli również światowej sławy polscy dyrygenci – Witold Rowicki, Jan Krenz, Jerzy Maksymiuk, Kazimierz Kord, Jacek Kaspszyk, Krzysztof Penderecki, Stanisław Skrowaczewski. Kilkakrotnie dyrygował tu sam Witold Lutosławski.
W Filharmonii prowadzona jest również systematyczna działalność edukacyjna - cykle koncertów Filharmonii dla Młodych i Familijnej. W 2004 i 2006 roku odbyły się z udziałem Orkiestry Mistrzowskie Kursy Dyrygenckie prowadzone przez Maestro Kurta Masura.