organizacja (T)

A B C D F G H I J K L Ł M O P R S T W Z

Towarzystwo Muzyczne im. Henryka Wieniawskiego


Rynek 17

20-111 Lublin

tel. (+48 81) 532 84 19

e-mail: society@wieniawski.lublin.pl

www: www.wieniawski.lublin.pl


Lubelskie Towarzystwo Muzyczne istnieje od 1898 roku, a od roku 1968 nosi imię Henryka Wieniawskiego. Przyjęcie wybitnego wirtuoza i kompozytora za patrona miało szczególne uzasadnienie, bowiem urodził się on Lublinie, tu spędził pierwszych osiem lat życia i zdobywał podstawy wiedzy muzycznej, a później wielokrotnie pracował i koncertował.
Związki lubelskiego Towarzystwa Muzycznego z patronem są bogate. Nieopodal nowego gmachu lubelskiej Filharmonii, na skwerze przy al. Racławickich, stanął ufundowany w 1978 roku przez Towarzystwo pomnik Henryka Wieniawskiego. Posąg wykonany został społecznie w trzymetrowym bloku piaskowca przez artystę rzeźbiarza Janusza Pastwę.
W zbiorach Towarzystwa znajdują się rodzinne pamiątki ofiarowane przez Marię Wieniawską i Marię Dąbrowską. Największą wartość mają dwa utwory, nigdzie dotąd nie opublikowane, napisane własnoręcznie przez Henryka Wieniawskiego. Oprócz tego są olejne portrety Reginy Wieniawskiej oraz Henryka Wieniawskiego, pukiel włosów wirtuoza przechowany w medalionie z wizerunkiem Matki Boskiej, noszonym niegdyś przez Reginę Wieniawską, napisany przez nią list oraz kartki pocztowe Józefa Wieniawskiego.
Jedną z form podtrzymywania pamięci o Henryku Wieniawskim przez Towarzystwo Muzyczne jest uczynienie go patronem odbywającego się co trzy lata w Lublinie Międzynarodowego Konkursu Młodych Skrzypków. Również w 1973 roku na kamienicy przy Rynku 17 w Lublinie wmurowana została tablica z napisem : "W tym domu w roku 1835 urodził się genialny skrzypek Henryk Wieniawski".
Od 1982 roku w budynku tym ma swoją siedzibę Towarzystwo Muzyczne. Zaczęto od skromnego pokoiku, aby z czasem oprócz sekretariatu i biura urządzić kameralną salę koncertową oraz sale lekcyjne. Kamienica jest systematycznie odnawiana.