Polmic - FB

festiwal (H)

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P Q R S U V W Ź

Hajnówka - Międzynarodowy Festiwal Muzyki Cerkiewnej


Fundacja „Muzyka Cerkiewna”, ul. Tamary Sołoniewicz 2

17-200 Hajnówka

tel. (+48 85) 682 32 02

fax (+48 85) 682 20 89

tel./fax

e-mail: biuro@festiwal-hajnowka.pl

www: www.festiwal-hajnowka.pl


Organizatorem Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Cerkiewnej – „Hajnówka” jest Fundacja „Muzyka Cerkiewna” w Hajnówce.
Festiwal odbywa się w cyklu corocznym od 1982 roku. Początkowym zamiarem pomysłodawcy i organizatora imprezy – Mikołaja Buszko - było urządzenie przeglądu chórów cerkiewnych w styczniu, w czym przeszkodził stan wojenny. Imprezę postanowiono przenieść na miesiąc maj - czas Paschy. Od tej pory, z roku na rok, impreza rozrastała się nabierając znaczenia. Z przeglądu miejscowych chórów parafialnych osiągnęła status międzynarodowej. W roku 1995 Ministerstwo Kultury nadało mu kategorię zerową, tym samym stawiając festiwal na równi z Konkursem Chopinowskim i Międzynarodowym Festiwalem Muzyki Współczesnej „Warszawska Jesień”. Festiwal jest pierwszą imprezą na świecie, prezentującą muzykę cerkiewną od początku chrześcijaństwa do czasów współczesnych, ze szczególnym uwzględnieniem muzyki tworzonej (od stuleci) przez polskich kompozytorów. Festiwal był inspiracją do powołania wielu podobnych imprez muzyki cerkiewnej – od organizowanych w Polsce, jak Wieczory Muzyki Cerkiewnej w Bielsku Podlaskim oraz Białostockie, Krakowskie, Giżyckie i Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej, po zagraniczne – międzynarodowe festiwale: w Rosji, Finlandii, Estonii, Rumunii, na Ukrainie, Białorusi, Słowacji...

Przez 35 lat na Festiwalu wystąpiły chóry sześciu kontynentów z 38 państw (Armenii, Australii, Belgii, Białorusi, Bośni i Hercegowiny, Bułgarii, Cypru, Czech, Egiptu, Estonii, Finlandii, Francji, Grecji, Gruzji, Indii, Iranu, Izraela, Kazachstanu, Kenii, Korei, Jugosławii (Serbii i Czarnogóry), Litwy, Łotwy, Macedonii, Mołdawii, Niemiec, Polski, Rosji, Rumunii, Serbii, Słowacji, Szwajcarii, Szwecji, Ukrainy, USA, Węgier, Włoch i Zjednoczonych Emiratów Arabskich). Podczas Festiwalu muzykę cerkiewną wykonują chóry bez względu na narodowość i wyznanie – a więc nie tylko wyznawcy prawosławia, ale też katolicy, grekokatolicy, protestanci, muzułmanie, buddyści, wyznawcy judaizmu. Jest więc tym samym płaszczyzną wymiany doświadczeń, prezentacji bogactwa kultury prawosławia, zjawiskiem inspirującym współczesnych kompozytorów oraz miejscem ciągłego odkrywania śpiewu cerkiewnego – kompozycji wykonywanych przez tysiąclecia, a dziś zapomnianych, oraz tych powstających współcześnie.

Przez dwadzieścia jeden edycji festiwal odbywał się w Hajnówce, mieście jego narodzin. Stałym miejscem spotkań był Sobór pod wezwaniem Świętej Trójcy oraz Hajnowski Dom Kultury. Od roku 2003 festiwal odbywa się w Białymstoku.

Z festiwalem są związani wybitni przedstawiciele świata muzyki. Od 1982 roku pomaga przy organizacji ks. Jerzy Szurbak – dyrektor i dyrygent znanego w świecie Zespołu Muzyki Cerkiewnej. Rok później dołącza prof. Romuald Twardowski – jeden z najbardziej znanych współczesnych kompozytorów polskich, odtąd też stale przewodniczący konkursowemu jury. W 2003 roku patronat artystyczny nad imprezą objął Krzysztof Penderecki.

Wśród festiwalowych tradycji należy wymienić imprezy towarzyszące – wystawy, spotkania kompozytorów, seminaria, ale przede wszystkim koncerty, które odbywają się w wielu miastach całej Polski – Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, Gliwicach, Gnieźnie, Toruniu, Gdańsku i in.

Od kilku lat starania organizatorów idą w tym kierunku, by co roku prezentować publiczności wybitne dzieła inspirowane prawosławiem, lecz nigdy wcześniej nie wykonywane podczas Festiwalu, w Polsce czy na świecie. Były to dotychczas utwory tej miary, co Pieśń Cherubinów i Hymn do Św. Daniły Krzysztofa Pendereckiego, Mała Liturgia Prawosławna i Trzy Freski Romualda Twardowskiego, Liturgia L. Diczko, dzieła J. Tavenera, P. Czajkowskiego, S. Rachmaninowa, A. Greczaninowa. Festiwal to również odkrywanie i popularyzacja muzyki cerkiewnej stworzonej przez kompozytorów polskich takich, jak Stanisław Moniuszko, Karol Szymanowski, Ludomir Rogowski, K. Gorski. Największym sukcesem w prezentowaniu wybitnych dzieł współczesnej muzyki cerkiewnej był koncert Jutrzni K. Pendereckiego – dzieła wykonywanego niezwykle rzadko ze względu na wysoki stopień trudności. Fundacja doprowadziła wówczas do jego premiery białostockiej oraz rosyjskiej (Smolny Sobór w Sankt Petersburgu).

Każdy kolejny Festiwal pozostawia po sobie liczne wydawnictwa – płyty z nagraniami z koncertów, zbiory nut, foldery, gazety festiwalowe. Łącznie stanowią one nie tylko bogaty zbiór informacji o MFMC – „Hajnówka”, ale również jedno z ważniejszych źródeł na temat muzyki cerkiewnej.

aktualizacja: maj 2017 (wa)