Polmic - FB

festiwal (B)

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P Q R S U V W Ź

Bydgoskie Impresje Muzyczne


Sekretariat BIM, Pałac Młodzieży w Bydgoszczy, ul. Jagiellońska 27

85-097 Bydgoszcz

tel. (+48) 52 371 26 56

fax (48) 52 321 00 81

tel./fax (+48) 52 321 15 21

e-mail: festiwal@palac.bydgoszcz.pl

www: bim.palac.bydgoszcz.pl


Bydgoskie Impresje Muzyczne, zwane Międzynarodowymi Spotkaniami Muzykującej Młodzieży, odbywają się w Bydgoszczy od 1977 roku. Celem imprezy jest wielopłaszczyznowa prezentacja i konfrontacja dorobku artystycznego zespołów wokalnych, instrumentalnych i tanecznych, popularyzacja polskiej literatury muzycznej, kultury i tradycji narodowych, nawiązanie kontaktów artystycznych i wymiana doświadczeń oraz zapewnienie młodzieży twórczego i aktywnego wypoczynku.

W festiwalu mogą brać udział polskie i zagraniczne amatorskie zespoły muzyczne o różnym charakterze: chóry i orkiestry kameralne, zespoły instrumentalne i wokalno-instrumentalne, zespoły folklorystyczne, muzyki dawnej i bandurystów, orkiestry instrumentów ludowych, a także zespoły jazzowe, muzyki rozrywkowej i tańca nowoczesnego. Wiek uczestników nie może jednak przekroczyć 25 lat. Każdy wykonawca musi posiadać w repertuarze jeden utwór polskiego kompozytora. Podczas festiwalu Rada Artystyczna przyznaje dwie główne nagrody: Grand Prix - Nagrodę Ministerstwa Edukacji Narodowej dla najlepszego wykonawcy festiwalu oraz Nagrodę Ministerstwa Kultury za najlepsze wykonanie utworu polskiego kompozytora. Ponadto fundowane są nagrody dodatkowe: Nagroda Prezydenta Bydgoszczy, Nagroda Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Nagroda Wojewody Bydgoskiego, Nagroda Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty i inne. Wszystkie zespoły biorące udział w Bydgoskich Impresjach Muzycznych otrzymują Srebrne Struny, a laureaci nagród – Złote Struny. Organizatorzy oferują uczestnikom festiwalu udział w licznych koncertach na terenie miasta i regionu, spotkaniach narodowych i imprezach integracyjnych.

Od 1990 roku Międzynarodowym Spotkaniom Muzykującej Młodzieży towarzyszyła Młodzieżowa Orkiestra Symfoniczna pod patronatem Wojciecha Kilara, kierowana przez Grzegorza Sutta. Tworzyli ją uczniowie średnich i wyższych szkół muzycznych z całego kraju. W 2020 roku festiwal nie odbył się z powodu ogłoszenia stanu epidemii COVID-19 oraz ograniczenia działalności instytucji kultury.

aktualizacja: 2021 (msz)