Polmic - FB

orkiestra (F)

{ A B C E F G H I K L Ł M N O P R S T W

Filharmonia Kameralna im. Witolda Lutosławskiego w Łomży (dawniej: Łomżyńska Orkiestra Kameralna)


ul. Aleja Legionów 30/6

18-400 Łomża

tel. (+48 86) 216 24 81

fax (+48) (0) 501 609 510

tel./fax

e-mail: biuro@orkiestrakameralna.lomza.pl

www: www.orkiestrakameralna.lomza.pl


Dyrygent: Jan Miłosz Zarzycki

Łomżyńska Orkiestra Kameralna powstała w październiku 1977 roku, otrzymując wkrótce status państwowej instytucji. W ciągu 28 lat swego istnienia dała setki koncertów w kraju oraz poza jego granicami (m. in. w Szwajcarii, Bułgarii, Rosji, na Litwie), biorąc udział w wielu prestiżowych festiwalach muzycznych. W ostatnim sezonie artystycznym orkiestra wystąpiła m.in. na V Moniuszkowskim Festiwalu Podlasia w Białymstoku oraz w Filharmonii Narodowej w Warszawie.
Jest laureatem szeregu nagród, m.in. dwukrotnie – nagrody Złotego Bociana dla najpopularniejszego zespołu w swoim regionie. W 1997 roku za wydanie płyty kompaktowej Orkiestra została nominowana przez Wyższą Szkołę Zarządzania i Przedsiębiorczości im. Bogdana Jańskiego do nagrody KONKRET '97.
Funkcję dyrektora naczelnego ŁOK pełnili kolejno: Mieczysław Szymański, Henryk Szwedo, Tadeusz Chachaj, który odchodząc ze swego stanowiska otrzymał z rąk następcy tytuł honorowego I dyrygenta. Od roku 2004 funkcję dyrektora naczelnego i artystycznego Łomżyńskiej Orkiestry Kameralnej pełni Jan Miłosz Zarzycki.
Obecnie Orkiestra prowadzi ożywioną działalność koncertową pod dyrekcją swego dyrektora, Jana Miłosza Zarzyckiego, goszcząc wielu znakomitych artystów, m.in. Jadwigę Kotnowską, Agnieszkę Fatygę, Krzysztofa Jakowicza, Konstantego Andrzeja Kulkę, Wiesława Ochmana, Piotra Palecznego oraz dyrygentów, m.in.: Krzysztofa Pendereckiego, Marka Pijarowskiego, Jerzego Salwarowskiego. Do ostatnich sukcesów Orkiestry należy koncert w Filharmonii Narodowej w Warszawie (grudzień 2005).
Orkiestra jest organizatorem Jesiennego Festiwalu Muzycznego „Sacrum et Musica”, którego pierwsza edycja odbyła się w 2005 roku.
W dniu 29 października 2008 roku Rada Miejska Łomży podjęła decyzję o przemianowaniu Łomżyńskiej Orkiestry Kameralnej na Filharmonię Kameralną im. Witolda Lutosławskiego w Łomży.