Polmic - FB

festiwal (K)

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P Q R S U V W Ź

Kwartet Śląski i jego goście - Festiwal Muzyki Kameralnej


„Pałac w Rybnej” Spółka z o.o.
ul. Powstańców Warszawskich 83

42-600 Tarnowskie Góry

tel. (+48 32) 284 18 37

fax (+48 32) 284 15 41

e-mail: palacrybna@pro.onet.pl


Festiwal Muzyki Kameralnej „Kwartet Śląski i jego goście” powstał w 1993 roku z inicjatywy członków zespołu - Arkadiusza Kubicy, Marka Mosia, Łukasza Syrnickiego i Piotra Janosika. Organizowany jest corocznie przez Urząd Miasta w Tarnowskich Górach. Szybko zyskał rangę imprezy międzynarodowej i status jednego z najważniejszych festiwali poświęconych muzyce kameralnej. W latach 1997-99 organizatorzy realizowali koncepcję 3 letniego cyklu pod hasłem Muzyka jednoczy Europę. Programy festiwalowych koncertów były tak zaplanowane, by nakreślić muzyczną mapę Europy. W 1997 roku zaprezentowana została muzyka zachodnioeuropejska (angielska, niemiecka i francuska), w 1998 - muzyka Europy Wschodniej (Polski, Czech, Rosji i krajów nadbałtyckich), a w roku 1999 - krajów Północy, Południa i Środka. W ten sposób słuchacze mieli okazję zaznajomić się z dziełami muzycznymi różnych epok z dorobku kulturalnego większości krajów europejskich.
Festiwal posiada rozszerzoną formułę. W jego ramach odbywają się również imprezy dodatkowe - w Reptach oraz w Szkole Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Tarnowskich Górach.