Polmic - FB

festiwal (Ł)

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P Q R S U V W Ź

Łapskie Te Deum - Podlaski Festiwal Pieśni Sakralnej


Dom Kultury
ul. Nowy Rynek 15

18-100 Łapy

tel. (+48 85) 715 23 00

fax (+48 85) 715 20 71

e-mail: domkulturylapy@data.pl

www: www.tedeum.prv.pl


Festiwal „Łapskie Te Deum” po raz pierwszy został zorganizowany w 1998 roku. Celem imprezy jest rozwijanie zainteresowań muzyką chóralną, doskonalenie poziomu wykonawczego amatorskich zespołów chóralnych, konfrontacja poziomu artystycznego zespołów, wymiana doświadczeń, nawiązanie współpracy między wykonawcami oraz inspirowanie środowiska kompozytorskiego w zakresie twórczości dla amatorskiego ruchu chóralnego. Organizatorzy stawiają sobie również za zadanie propagowanie polskiej i obcej twórczości chóralnej różnych epok nawiązującej do tematyki sakralnej i wielkanocnej, w tym również współczesnej. Podstawową ideą festiwalu jest pomnażanie i dbanie o dziedzictwo kultury polskiej, jej zachowanie i upowszechnianie. Uczestnikami imprezy mogą być chóry amatorskie i pół-profesjonalne, działające przy parafiach katolickich, instytucjach kulturalnych, szkołach podstawowych i ponadpodstawowych, także z zagranicy. Ich repertuar zgłoszony do wykonania powinien składać się z dowolnie wybranych utworów sakralnych w tym – obowiązkowo – z jednej kompozycji inspirowanej tematyką wielkanocną. Utwór ten stanie się podstawą do oceny w konkursie, który towarzyszy festiwalowi. Podczas niego Jury złożone z wybitnych specjalistów – muzyków i chórmistrzów – przyzna nagrody: główną nagrodę dla najlepszego chóru, nagrody w kategoriach: chóry zagraniczne, parafialne i akademickie oraz nagrody specjalne – za najlepsze wykonanie utworu konkursowego oraz dla najlepszego dyrygenta. Po festiwalu wydawane są kasety audio i płyty kompaktowe, na których zarejestrowane zostają wykonane utwory.
Niektórym edycjom festiwali towarzyszą Podlaskie Seminaria dla Dyrygentów Chórów. Ostatnie z nich odbyło się w 2001 roku.