Polmic - FB

festiwal (U)

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P Q R S U V W Ź

Universitas Cantat - Międzynarodowy Festiwal Chórów Uniwersyteckich


ul. Wieniawskiego 1

61-712 Poznań

tel. (+48) 608 30 70 30

fax (+48 61) 829 44 12

e-mail: festiwal@amu.edu.pl

www: www.cantat.amu.edu.pl


„Universitas Cantat” to międzynarodowe forum prezentacji życia muzycznego ośrodków akademickich. Co roku spotyka się w Poznaniu kilkanaście należących do światowej czołówki chórów uczelnianych. Od 2003 roku odbywa się w cyklu dwuletnim.
Po raz pierwszy festiwal odbył się w 1998 roku. Jego inicjatorem jest Rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a organizatorem Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, uniwersytecki Chór Kameralny oraz Fundacja Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.
Celem wydarzenia jest wzniesienie muzycznego pomostu łączącego uczelnie z całego świata. W ośmiu dotychczasowych jego edycjach wzięło udział około 4000 studentów z 20 krajów. Festiwalowe koncerty, które odbywają się w Auli Uniwersyteckiej, a także w innych salach koncertowych Wielkopolski, mają także na celu ukazanie różnorodności zespołów studenckich, bogactwa kultury muzycznej reprezentowanych krajów (chóry wykonują program prezentujący muzykę rodzimą), stworzenie atmosfery otwartości i szacunku, inspirowanie wymiany kulturowej.
Istotny element stanowi przybliżenie muzyki polskiej uczestnikom zagranicznym - co roku kilkuset chórzystów przygotowuje w Poznaniu wykonanie dzieła polskiego współcześnie żyjącego twórcy. Kulminacją imprezy jest koncert finałowy, w którym obok kalejdoskopowego przeglądu chórów w pierwszej części, ma miejsce wykonanie utworu finałowego przez "chór chórów" (ok. 500 osób) z towarzystwem Orkiestry Symfonicznej. Dotychczas w ramach festiwalu zabrzmiały: w 1998 roku - Litania ad Spiritum Sanctum Zbigniewa Kozuba, w 1999 - Angelus Wojciecha Kilara, w 2000 - Beati estis Zbigniewa Kozuba, w 2001 - Ad Iuventatem Marka Jasińskiego, w 2002 - Symfonia "Nihil homine Mirabilius" Krzesimira Dębskiego, w 2003 - II Symfonia "Ver Redit" ("Powrót wiosny") Krzesimira Dębskiego, w 2005 - Symfonia "Festinemus amare homines" Pawła Łukaszewskiego i w roku 2007 - Raptus Europae (Porwanie Europy) - 5 obrazów symfonicznych na sopran, chór i orkiestrę Marka Jasińskiego.
Dziewiąty Międzynarodowy Festiwal Chórów Uniwersyteckich "Universitas Cantat 2009" odbędzie się w dniach 17-20 czerwca 2009 roku.