Polmic - FB

organizacja (T)

A B C D F G H I J K L Ł M O P R S T W Z

Towarzystwo im. Ferenca Liszta


Pl. Tadeusza Kościuszki 9

50-028 Wrocław

tel. (+48) 600 39 36 34

fax (+48 71) 351 97 35

tel./fax

e-mail: tifl@poczta.fm

www: www.liszt.art.pl


Towarzystwo im. F. Liszta może się poszczycić unikalnym w skali międzynarodowej zakresem działalności - m. in.: od chwili powstania w 1989 roku, w ciągu 25 lat zorganizowało prawie 1100 koncertów w 83 salach w kraju i za granicą, 8 międzynarodowych i krajowych pianistycznych konkursów z udziałem 135 uczestników z 28 krajów, ponad 30 krajowych i międzynarodowych kursów pianistycznych z udziałem blisko 1600 pianistów z 30 krajów. W koncertach wystąpiło około 700 wykonawców z 33 krajów (w tym 334 pianistów, 45 innych solistów, 19 kameralistów, 6 dyrygentów, 6 aktorów, Orkiestry Symfoniczne i Chór Teatru Wielkiego-Opery Narodowej w Warszawie). Oprócz wybitnych artystów o dużej międzynarodowej renomie (m. in. Zsuzsa Elekes, Sofya Gulyak, Viktória Herencsár, Eugen Indjic, István Lantos, Wiktor Merżanow, Karol Radziwonowicz, Janusz Olejniczak, Olga Pasiecznik) wystąpiło blisko 300 młodych artystów, w tym ponad 200 Polaków prezentując ponad 1400 utworów muzycznych 205 kompozytorów z różnych epok. Integralną częścią wszystkich koncertów (cyklu zatytułowanego „Wieczory lisztowskie”) był komentarz słowny, który poza przekazywaniem pewnego zakresu podstawowej wiedzy muzycznej, ma motywować do możliwie pełnej percepcji prezentowanych utworów i zachęcać do dalszego pogłębiania kontaktu z muzyką artystyczną. Działalność artystyczno-edukacyjna obejmowała zarówno kilkanaście ośrodków kultury w niewielkich miejscowościach, jak i bardzo wysoko renomowane sale koncertowe (np. Zamek Królewski i Zamek Ostrogskich w Warszawie, Muzeum Miasta Łodzi, Filharmonie w Bydgoszczy, Krakowie, Wrocławiu i Zabrzu, Studia Koncertowe PR w Katowicach i Wrocławiu, Sale koncertowe Akademii Muzycznych w Katowicach i Wrocławiu, Konserwatoriów w Budapeszcie, Moskwie i Sankt Petersburgu oraz Pałac Peterhof w Sankt Petersburgu. Znaczna część koncertów została oceniona jako wydarzenia artystyczne bardzo wysokiej miary.

Od listopada 1992 Towarzystwo zorganizowało również ponad 150 koncertów umuzykalniających dla młodzieży (w znacznej części młodzieży niepełnosprawnej) w cyklu „Jak słuchać Muzyki?”.

aktualizacja: marzec 2014