Polmic - FB

biblioteka (D)

A B D G I L M N S W Z

Dom Elsnera (Muzeum im. Józefa Elsnera)


ul. Elsnera 8

Grodków


Grodków do miejscowość, w której urodził się Józef Elsner - kompozytor i organizator szkolnictwa muzycznego, nauczyciel Fryderyka Chopina. Muzeum Elsnera (od 1995 roku zwane "Domem Elsnera") otwarte zostało w latach sześćdziesiątych w domu, w którym się urodził i gdzie spędził swoje dzieciństwo. Zgromadzono tu eksponaty i pamiątki po kompozytorze. Przyczynkiem i zachętą do otwarcia Muzeum była organizacja corocznych Dni Elsnerowskich, mających propagować muzykę i pamięć o Elsnerze i jego uczniu - Fryderyku Chopinie. W budynku Muzeum zorganizowano także Towarzystwo Elsnerowskie. W czasie Dni Elsnerowskich koncerty i prelekcje odbywały się w całym województwie.
W końcu lat dziewięćdziesiątych zaprzestano organizacji Dni Elsnerowskich. Decyzją Rady Gminy zamknięto też Muzeum Elsnera.