Polmic - FB

konkurs (M)

A D E K L M N O Ś W

Międzynarodowy Przegląd Młodych Dyrygentów im. Witolda Lutosławskiego


Filharmonia Białostocka


ul. Podleśna 2

15-227 Białystok

tel. (+48 85) 732 23 31

fax (+48 85) 732 73 43

e-mail: filhbial@poczta.onet.pl

www: www.filharmonia.bialystok.pl


Przegląd Młodych Dyrygentów im. Witolda Lutosławskiego organizowany jest przez Filharmonię Podlaską w Białymstoku od 1994 roku co cztery lata. Pierwsze trzy jego edycje ograniczone były do obszaru Polski. Czwarty Konkurs w 2006 roku odbył się już jako impreza o charakterze międzynarodowym, co było możliwe dzięki dofinansowaniu z funduszy unijnych. Konkurs ten, będący jedynym w Polsce tego typu konkursem dla młodych dyrygentów, ma na celu prezentację i promocję młodych dyrygentów wchodzących na scenę życia muzycznego poprzez konfrontację wykonań dzieł orkiestrowych. Młodzi artyści walczą o złote, srebrne i brązowe „Klucze wiolinowe” oraz związane z tym nagrody pieniężne. Laureaci konkursu otrzymują jednocześnie kwalifikację do udziału w Międzynarodowym Konkursie Dyrygenckiem im. Grzegorza Fitelberga w Katowicach.