Polmic - FB

festiwal (H)

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P Q R S U V W Ź

Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej - Międzynarodowy Festiwal


Biuro: ul. ks. A. Dziewiatowskiego 15

17-200 Hajnówka

tel. (+48 85) 682 33 51

fax (+48 85) 873 47 23

e-mail: festiwal@cerkiew.pl

www: www.festiwal.cerkiew.pl


Międzynarodowy Festiwal Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej jest dużym wydarzeniem kulturalnym organizowanym corocznie w miesiącu maju w przepięknej scenerii Soboru Św. Trójcy w Hajnówce. Trwa cały tydzień. Festiwal rozpoczyna się koncertem inauguracyjnym, w którym uczestniczy laureat lub laureaci ubiegłorocznej edycji festiwalu i kończy się dwoma koncertami galowymi w Hajnówce i Białymstoku. Każdego roku festiwal gości ponad tysiąc śpiewaków z różnych krajów reprezentujących muzykę chrześcijańską różnych tradycji takich, jak: wschodniej greckiej i słowiańskiej, zachodniej, syryjskiej, koptyjskiej i innych.
Tradycje organizacji festiwalu w Soborze Św. Trójcy sięgają roku 1981. Od roku 2002 festiwal odbywa się w nowej formule organizacyjnej pod nazwą Międzynarodowy Festiwal Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej. Organizatorami są Społeczny Komitet Organizacyjny i Stowarzyszenie „Miłośnicy Muzyki Cerkiewnej”, skupiający przedstawicieli organizacji samorządowych, cerkiewnych i innych. Patronat honorowy nad imprezą wiele lat sprawował Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Pan Aleksander Kwaśniewski.
Celem MF HDMC jest: tworzenie płaszczyzny do dialogu i przyjaźni pomiędzy przedstawicielami różnych środowisk i wyznań chrześcijańskich, promocja regionu i jego dziedzictwa kulturowego, popularyzacja duchowo muzycznego dziedzictwa Kościoła Prawosławnego, prezentacja wysokich walorów artystycznych i wykonawczych muzyki cerkiewnej.
Impreza ma charakter konkursowy. Występ chórów ocenia międzynarodowe jury w następujących kategoriach: chóry parafialne wiejskie, chóry parafialne miejskie, chóry inne, chóry akademickie oraz chóry zawodowe. Przesłuchania konkursowe oraz koncerty inauguracyjny i galowy odbywają się w Soborze Św.Trójcy w Hajnówce, który budzi zachwyt wszystkich odwiedzających miasto. Smukła konstrukcja, która wydaje się być zawieszona między niebem a ziemią, harmonijnie łączy w sobie tradycję dwóch tysięcy lat Prawosławia i tysiąca lat jego obecności na tej ziemi. Projekt świątyni opracował prof. Aleksander Grygorowicz z Poznania, za co został uhonorowany m.in. nagrodą imienia św. Brata Alberta. Wnętrze cerkwi pokryte jest polichromią wykonaną przez Greka Dimitriosa Andonopulosa, zaś witraże zaprojektowane i wykonane przez prof. Adama Stalony-Dobrzańskiego.
Międzynarodowy Festiwal Hajnowskie Dni Muzyki to także koncerty towarzyszące, organizowane w dużych miastach Polski m.in. w Warszawie, Lublinie, Białymstoku oraz w innych miejscowościach województwa. Dla przedstawicieli instytucji kulturalnych, wykonawców i dyrygentów związanych z muzyką, śpiewem i tradycjami liturgicznymi Cerkwi organizowane są seminaria naukowe. W sercu Puszczy Białowieskiej odbywają się tez imprezy plenerowe o charakterze ekumenicznym, pt. Spotkania trzech kultur chrześcijańskiej Europy: łacińskiej, bizantyjskiej i słowiańskiej. Festiwalowi towarzyszy także szereg wystaw promujących region i dziedzictwo kulturowe Euroregionu Puszcza Białowieska.