Polmic - FB

organizacja (F)

A B C D F G H I J K L Ł M O P R S T W Z

Fundacja Ogrody Muzyczne


ul. Polna 5

05-200 Wołomin

e-mail: biuro@ogrodymuzyczne.pl

www: www.ogrodymuzyczne.pl


Fundacja „Ogrody Muzyczne” jest organizacją, która za swój główny cel statutowy obrała wspieranie kultury i sztuki. Do podstawowych zadań wynikających z tak nakreślonego celu należy popularyzacja i upowszechnianie kultury i sztuki, wspomaganie instytucji artystycznych, wspomaganie szkolnictwa artystycznego, organizacja koncertów, imprez, wydarzeń kulturalnych i artystycznych, promocja artystów i animatorów sztuki, popularyzacja i upowszechnianie wybitnych dzieł, twórców i wykonawców poprzez wykorzystanie nowoczesnych środków technicznych, w tym przekazu elektronicznego.

Fundacja powstała z inicjatywy Ryszarda Kubiaka - menedżera kultury i reżysera, Zygmunta Krauze - kompozytora i pianisty oraz Barbary Pietkiewicz-Kraśko - producentki telewizyjnej i promotorki baletu. Głównym przedsięwzięciem Fundacji jest organizowany od 2001 roku Festiwal „Ogrody Muzyczne”, który odbywa się każdego roku w lipcu, przyciągając ok. 40-50 tysięcy widzów i oferując publiczności ponad 30 różnych wydarzeń. Festiwal powstał, aby prezentować wykonania muzyki 20-wiecznej, audiowizualne produkcje oper i baletów oraz filmy o sztuce. Prezentacje odbywają się w namiocie dla ok. 1000 widzów na dziedzińcu Zamku Królewskiego w Warszawie.
Od kilku lat organizacja jest inicjatorem i uczestniczy również w realizacji innych ważnych wydarzeń muzycznych w Polsce i na świecie, do których należą m.in.: Festiwal La Folle Journée/Szalone Dni Muzyki w Warszawie (od 2010 roku), Strefa Ciszy Royal Łazienki Music Festival w Łazienkach Królewskich (od 2013 roku), Międzynarodowy Kurs Kompozytorski SYNTHETIS w Radziejowicach (od 2013 roku) oraz Festival de Música Polonesa w Katalonii (od 2014 roku). Fundacja współpracuje także z najważniejszymi polskimi instytucjami kultury oraz organizacjami tego rodzaju na całym świecie, m.in. dystrybutorami programów muzycznych, należy również do IMZ International Music + Media Centre – światowej organizacji skupiającej producentów i dystrybutorów programów muzycznych, baletowych i teatralnych.

Odrębnym nurtem działalności fundacji są Dziecięce Ogrody Muzyczne pod auspicjami m. st. Warszawy. Celem tego programu, realizowanego w trakcie festiwalu oraz w okresie ferii szkolnych, jest pobudzenie artystycznego potencjału u najmłodszych i edukacja przez sztukę.

aktualizacja: 2016 (ab), 2021 (wa)