festiwal (O)

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P Q R S U V W Ź

Organy Archikatedry - Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej w Archikatedrze św. Jana Chrzciciela


Fundacja

01-049 Warszawa

tel. +48 501 158 477(Dyrektor)

fax +48 502 056 736 (Biuro)

e-mail: kapitula@kapitula.org

www: www.kapitula.org


Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej „Organy Archikatedry”, zaliczany dziś do najpoważniejszych warszawskich festiwali i najpoważniejszych festiwali organowych w Europie, powstał w 1994 roku z inicjatywy polskiego organisty Przemysława Kapituły, który do dnia dzisiejszego jest kierownikiem artystycznym festiwalu. Koncerty festiwalowe odbywają się każdego roku przez trzy letnie miesiące (lipiec, sierpień, wrzesień) w kolejne niedziele o godz. 16.00 w Archikatedrze św. Jana (ul. Świętojańska 8 w Warszawie).
Katedra warszawska jest wręcz wymarzonym miejscem do prezentacji muzyki organowej. Na odbiór interpretacji muzycznych składają się wrażenia wynikłe z piękna i potęgi brzmienia nowoczesnych organów oraz atmosfery i sakrum świątyni. Na chórze kościoła jedna z najznakomitszych firm niemieckich - Eule zbudowała w 1987 roku mechaniczne organy. Ten duży 60-głosowy instrument jest przykładem wielkiego kunsztu organmistrzowskiego. Wyjątkowo trafny projekt instrumentu, jakość wykonania, walory artystyczne i uniwersalność pozwalająca na prezentacje muzyki wszystkich epok, uzasadniają zaliczenie organów do najlepiej pojmowanej „ekstraklasy koncertowej”. Archikatedra św.Jana jest znaczącym centrum muzyki organowej i sakralnej o zasięgu międzynarodowym.
Usytuowana w sercu Starego Miasta Bazylika Archikatedralna Św.Jana Chrzciciela, której początki sięgają XIV w., jest miejscem skłaniającym do szczególnej refleksji. Świątynia była świadkiem wielu ważnych wydarzeń w dziejach Polski, takich jak zaprzysiężenie Konstytucji 3 Maja czy koronacje królów. W jej podziemiach spoczywają prochy wielu sławnych Polaków, m.in.: Prymasa Tysiąclecia Kardynała S. Wyszyńskiego, pierwszego Prezydenta Rzeczypospolitej G. Narutowicza, laureata Nagrody Nobla H. Sienkiewicza, pianisty i Premiera Polski I. J. Paderewskiego. Archikatedra św. Jana jest miejscem niezwykle ważnym dla Warszawy i Polski również ze względu na wkład do kultury muzycznej. Po przeniesieniu stolicy z Krakowa do Warszawy stała się głównym ośrodkiem życia muzycznego w Polsce. Z kościołem związani byli wybitni organiści i kompozytorzy polscy (B. Pękiel, M. Surzyński, S. Moniuszko) tworząc wielką tradycję muzyczną tego miejsca, której kontynuacją i nowoczesnym uzupełnieniem jest festiwal „Organy Archikatedry”.
Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej „Organy Archikatedry” każdego roku gości doskonałych organistów-wirtuozów z całego niemal świata, którzy zapewniają bardzo wysoki poziom artystyczny przedsięwzięcia. Występowali w warszawskiej świątyni organiści najważniejszych katedr europejskich, znakomici profesorowie uczelni europejskich, laureaci międzynarodowych konkursów organowych, wielkie indywidualności, wspaniali improwizatorzy, prezentując repertuar przez siebie zaproponowany. Byli to m.in.: O. Latry, E. Kooiman, H. Vogel, W. Guggenmos, E. Berzolla, C. Ganz, F. Haselböck itd. Polscy organiści (P. Kapituła i J. Erdman) eksponowali twórczość polskich organistów-kompozytorów: Mieczysława Surzyńskiego i Feliksa Nowowiejskiego. Festiwal cieszy się bardzo wysoką frekwencją świadcząca o renesansie muzyki organowej we współczesnej Europie.
Festiwal jest tworem niemalże idealnym, ponieważ łączy prezentacje określonego gatunku sztuki z bardzo wysokim odbiorem społecznym. Festiwal jest bardzo lubiany przez słuchaczy. W każdym koncercie uczestniczy średnio ok. 500 słuchaczy. Dzięki doskonałej frekwencji i dużemu zasięgowi imprezy skutecznie promowana jest twórczość kompozytorów polskich: M. Surzyńskiego, F. Nowowiejskiego, G. Bacewicz, A. Freyera. Impreza jest ważnym elementem warszawskiego życia kulturalnego i jest jedną z głównych letnich wizytówek stolicy.