Polmic - FB

konkurs (N)

D K L M N O W

Nagroda im. Karola Szymanowskiego


Fundacja im. Karola Szymanowskiego


ul. Modzelewskiego 69/12

02-679 Warszawa

tel. (+48 22) 844 16 84

e-mail: amarkusz@wp.pl

www: fundacja.szymanowskiego.nwg.pl


Nagroda im. Karola Szymanowskiego przyznawana jest raz w roku osobie działającej w kraju lub za granicą, wskazanej przez członków Zarządu Fundacji im. Karola Szymanowskiego, stowarzyszenia, organizacje i instytucje muzyczne lub zgłoszonej indywidualne, za osiągnięcia artystyczne (estradowe i fonograficzne) lub prace badawcze poświęcone twórczości Karola Szymanowskiego.
Po raz pierwszy Nagroda została przyznana w 1997 roku w sześćdziesiątą rocznicę śmierci kompozytora.