Polmic - FB

szkoła (K)

A I K M N O P S U W Z

Uniwersytet Wrocławski - Instytut Muzykologii


ul. Szewska 36

50-139 Wrocław

tel. (+48 71) 375 20 99

tel./fax

e-mail: imuz@uwr.edu.pl

www: www.muzykologia.uni.wroc.pl


Historia wrocławskiej muzykologii sięga czasów przedwojennych. Po II wojnie światowej kierunek ten został uruchomiony w 1946 roku staraniem lwowskich muzykologów - ks. prof. Hieronima Feichta oraz dr. Adama Zbigniewa Liebharta. Istniał jednak tylko 6 lat – do 1952 roku. Dopiero po 50 latach, z inicjatywy m.in. prof. Macieja Gołąba, wrocławską muzykologię reaktywowano. Zakład Muzykologii w Instytucie Kulturoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego powołany został z dniem 1 października 2003 roku. Pierwsi studenci tego kierunku rozpoczęli zajęcia w październiku 2004 roku. W 2009 roku na mocy zarządzenia Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego Zakład Muzykologii w Instytucie Kulturoznawstwa przekształcono w Katedrę Muzykologii na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych. W 2015 roku Katedra Muzykologii przekształciła się w Instytut Muzykologii na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych.

W ramach Instytutu działają:

  • Zakład Muzykologii Historycznej
  • Zakład Muzykologii Systematycznej
  • Zakład Antropologii Muzycznej
Dyrektorem Instytutu Muzykologii jest prof. dr hab. Remigiusz Pośpiec