Polmic - FB

festiwal (G)

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P Q R S U V W Ź

Gliwicki Festiwal Bachowski


Stowarzyszenie Klub Inicjatyw Kulturalnych, ul. Studzienna 4

44-100 Gliwice

tel. (+48 32) 231 55 36

fax

tel./fax

e-mail: kikgliwice@gmail.com

www: www.kikgliwice.com


Gliwicki Festiwal Bachowski jest odbywającą się rokrocznie od 2000 roku cykliczną imprezą kulturalną o zasięgu międzynarodowym.

W swojej historii niejednokrotnie gościł najwybitniejszych wykonawców krajowych i zagranicznych, którzy dzięki festiwalowi mogli się po raz pierwszy zaprezentować publiczności śląskiej. Gośćmi festiwalu byli m.in. klawesyniści: Allan Rasmussen (Dania), Lorenzo Feder (Włochy), Elżbieta Stefańska, Władysław Kłosiewicz, skrzypkowie: Johannes Pramsohler (Włochy), Lilia Slavny (Izrael), Agata Sapiecha, Konstanty A. Kulka, wiolonczelista Andrzej Bauer, gambista Marc Caudle (Anglia), zespoły : Arte dei Suonatori, Concerto Polacco, Il Tempo, La Tempesta, Haagsche Hofmuzieck, Cracovia Danza.

Festiwal jest najstarszą w regionie imprezą, dającą słuchaczom możliwość zobaczenia i usłyszenia na żywo dawnych instrumentów muzycznych. Wielokrotnie odbywały się na nim polskie prawykonania utworów Jana Sebastiana Bacha oraz innych kompozytorów epoki baroku, co wpisuje wydarzenie w nurt najbardziej znaczących imprez tego typu w kraju. Ideą festiwalu jest ukazanie twórczości Bacha jako centrum nowożytnej muzyki, oraz nieustającego źródła inspiracji dla twórców różnych gatunków muzycznych. Dzięki temu jego formuła obejmuje oprócz muzyki dawnej wykonywanej na instrumentach z epoki i zgodnie z historycznymi zasadami także m.in. spektakle taneczne, muzykę jazzową i rozrywkową. Na przestrzeni lat festiwal stał się już uznaną marką kojarzoną z regionem w skali międzynarodowej, promując także walory turystyczne i historyczne regionu oraz jego zabytków.

Organizowany jest przy współudziale Samorządu Miasta Gliwice.