Polmic - FB

konkurs (M)

A D E K L M N O Ś W

Międzynarodowy Konkurs Kompozytorski "Muzyka Ogrodowa"


Klub Muzyki Współczesnej Malwa


Śródmiejski Ośrodek Kultury: ul. Dobrego Pasterza 6

31-416 Kraków

tel. (+48 12) 41 16 116

e-mail: klubmw@poczta.onet.pl


Muzyka wykonywana w plenerze ma wielowiekową tradycję. Najpopularniejszym typem muzyki ogrodowej w XIX i XX wieku była muzyka straussowska. Wielbiciele muzyki słuchanej na łonie natury od lat oczekują nowego, odpowiadającego współczesnym upodobaniom repertuaru. Celem organizatorów konkursu kompozytorskiego na muzykę ogrodową jest wypełnienie tej luki poprzez pozyskanie nowych kompozycji i promowanie ich przez Orkiestrę "Orfeusz" w ogrodach i parkach Europy.
Najstarszy w Polsce Ogród Botaniczny Uniwersytetu Jagiellońskiego w ciągu swej ponad 200-letniej historii był miejscem inspiracji artystycznych, głównie dla poezji i malarstwa. Od kilku lat w Ogrodzie Botanicznym zagościła muzyka, a poszukiwania stosownego repertuaru zrodziły ideę konkursu na muzykę ogrodową.
Pomysłodawcą konkursu na muzykę ogrodową jest Jan Baryła, organizator m.in. Międzynarodowego Konkursu Kompozytorskiego im. Andrzeja Panufnika i Konkursu Pianistycznego "O Laur Paderewskiego".
Pierwszy Konkurs kompozytorski muzyki ogrodowej zorganizowany był w 2001 roku przez Ogród Botaniczny UJ we współpracy z Agencją Reklamową Underground i Klubem Muzyki Współczesnej "Malwa". Patronat nad Konkursem sprawował JM Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego prof. Franciszek Ziejka.
Przedsięwzięcie to miało zasięg ogólnopolski i spotkało się z dużym zainteresowaniem zarówno ze strony kompozytorów, jak i melomanów oraz aprobatą środowiska muzycznego. Uwieńczeniem konkursu był koncert nagrodzonych utworów w czerwcu 2002 roku w Ogrodzie Botanicznym UJ, który odbył się przy licznie zgromadzonej publiczności. Wykonawcami koncertu była Orkiestra Orfeusz Klubu Muzyki Współczesnej Malwa pod dyr. Jana Baryły oraz soliści.
Powodzenie projektu zachęciło organizatorów do jego kontynuacji i rozszerzenia zasięgu do międzynarodowego. Druga edycja konkursu, już o randze międzynarodowej, odbyła się w maju i czerwcu 2004 roku, trzecia - w roku 2006, a czwarta - w roku 2008. W jury zasiadali m. in. Krzesimir Dębski (przewodniczący jury podczas pierwszych trzech edycji), Marek Chołoniewski, Adam Walaciński, Jan Baryła, Henryk Jan Botor, Nathan Shirley (USA), Burkhardt Söll (Holandia), George Kontogiorgos (Grecja).

 
aktualizacja: grudzień 2015 (ab)