Polmic - FB

wydawca (W)

A B C D E F I J M N O P R S T U W Z

Wydawnictwo Akademii Muzycznej w Gdańsku


ul. Łąkowa 1/2, pok. 411

80-743 Gdańsk

tel. (+48 58) 300 92 45

tel./fax

e-mail: muzyczna@amuz.gda.pl

www: www.amuz.gda.pl/pds_pl_v2.php?site=wydawnictwoWydawnictwo o charakterze naukowym jest samodzielną jednostką uczelni.

Dorobek obejmuje około 2000 prac (450 autorów) zawartych w tomach wydawnictw seryjnych i autonomicznych. Łącznie ukazało się ponad 250 tytułów.

Zakres publikacji: są to między innymi bibliografie i katalogi, prace z zakresu historii muzyki powszechnej, muzyki polskiej, teorii, estetyki, filozofii i psychologii muzyki, akustyki muzycznej, folkloru, pedagogiki muzycznej, organizacji życia muzycznego. Publikacje naukowe opatrzone są streszczeniami w języku angielskim i niemieckim.

 Serie wydawnicze to między innymi:

  • Zeszyty Naukowe (33 tomy)
  • Prace Specjalne (78 tytułów)
  • Kultura Muzyczna Północnych Ziem Polski (12 tytułów)
  • Skrypty i Podręczniki (34 tytuły) w tym: Harmonia (A. Poszowski), Instrumentacja (K. Guzowski), Polski folklor muzyczny (J. Woźniak), Kultura muzyczna antyku (D. Szlagowska), Muzyka Średniowiecza (M. Wozaczyńska), Muzyka renesansu (M. Wozaczyńska), Muzyka baroku (D. Szlagowska), Kształcenie słuchu (A. Kowalska-Pińczak), Doskonalenie gry na rogu (E. Daniecki), Materiały do nauki improwizacji fortepianowej (T. Świercz). 
Cykle tematyczne to między innymi:
  • Muzyka fortepianowa (14 tomów)
  • Organy i muzyka organowa (14 tomów)
  • Muzyka w Gdańsku (2 tomy)
  • Muzyka sakralna (5 tomy).
W dorobku wydawnictwa znajdują się także prace monograficzne poświęcone twórczości kompozytorów: Tadeusz Baird, Bela Bartok, Fryderyk Chopin, Claude Debussy, Andrzej Hakenberger, Paul Hindemith, Wincenty Lessel, Witold Lutosławski, Oliver Messiaen, Feliks Nowowiejski, Krzysztof Penderecki, Ludomir Michał Rogowski, Bogusław Schaeffer, Robert Schumann, Tadeusz Szeligowski, Dymitr Szostakowicz, Karol Szymanowski.
aktualizacja: maj 2010