Polmic - FB

organizacja (P)

A B C D F G H I J K L Ł M O P R S T W Z

Polskie Stowarzyszenie Jazzowe


ul. Chmielna 20

00-020 Warszawa

tel. (+48 22) 827 83 71

fax (+48 22) 827 39 26

e-mail: psj@wp.pl

www: www.psj.stoart.org.pl


Polskie Stowarzyszenie Jazzowe formalnie rozpoczęło swoje istnienie od VI Walnego Zjazdu Delegatów Polskiej Federacji Jazzowej w grudniu roku 1969. Wtedy to przyjęto nowy statut , który zmienił zarówno charakter organizacji jak i jej nazwę z Federacji na Polskie Stowarzyszenie Jazzowe. Pierwszym Prezesem PSJ wwybrano Jana Byrczka, v-ce prezesem Jana Ptaszyna Wróblewskiego, natomiast sekretarzem generalnym został Stanisław Cejrowski. Jednakże historia PSJ miała swój początek dużo wcześniej - w 1957 roku.
W lipcu 1957 podczas II Festiwalu Jazzowego odbywającego się w Sopocie z inicjatywy redakcji miesięcznika "Jazz" przedstawiciele klubów jazzowych powołali pięcioosobową Komisję Przygotowawczą Polskiej Federacji Jazzowej. Komisja opracowała projekt statutu, którego celami było między innymi tworzenie archiwum nagrań jazzowych oraz koordynowanie pracy klubów. W kwietniu odbył sie I Zjazd Delegatów Polskich Klubów Jazzowych, na którym powołany do życja został Komitet Koordynacyjny Jazz Klubów Polskich w składzie: Roman Waschko-sekretarz, Rajmund Górnowicz- z-ca sekretarza oraz Adam Ferch, Jerzy Matuszkiewicz i Andrzej Melzer. Pierwszą spektakularną akcją komitetu było spotkanie z Dave'em Brubeckiem. W listopadzie 1958 odbył się II Zjazd Delegatów Polskich Klubów Jazzowych. Efektem prac zjazdu było przekształcenie Komitetu Koordynacyjnego w Polską Federację Klubów Jazzowych i zatwierdzenie nowego statutu. Wybrano nowy Zarzad, którego Prezesem został Roman Waschko i Radę Federacji, na czele której stanął Przewodniczący Andrzej Trzaskowski. W grudniu 1965 roku Federacja uzyskała zezwolenie na wydawanie biuletynu, co zaowocowało ukazaniem się jego pierwszego numeru w formie powielonej broszury pod nazwą "Jazz Forum". Funkcję Redaktora naczelnego pełnił Jan Byrczek.
PSJ jest organizacją społeczną, która zrzesza ponad 300 członków - zawodowych muzyków, krytyków jazzowych i organizatorów. Polskie Stowarzyszenie Jazzowe od lat organizuje festiwale, konkursy, warsztaty oraz imprezy jazzowe, a także patronuje wszelkim inicjatywom jazzowym na terenie całego kraju.
PSJ 30 lat temu zapoczątkował wszechstronny program kształcenia w zakresie muzyki jazzowej i rozrywkowej korzystając z wiedzy najznakomitszych zarówno polskich jak i zagranicznych muzyków. Współpracuje także z Berklee College of Music w Bostonie, z Wyższą Szkołą Muzyczną w Grazu (Austria), Instytutami Kultury Austrii, Francji i Niemiec. Program ten jest realizowany poprzez: