Polmic - FB

organizacja (K)

A B C D F G H I J K L Ł M O P R S T W Z

Krajowy Fundusz na Rzecz Dzieci


ul. Chocimska 14

00-791 Warszawa

tel. (+48 22) 848 24 68

fax (+48 22) 848 23 98

e-mail: fundusz@gask.pl


Krajowy Fundusz na Rzecz Dzieci to najstarsze polskie stowarzyszenie, udzielające pomocy najzdolniejszym dzieciom. Obecnie nie przyznaje stypendiów pieniężnych. Muzycy uczestniczą bezpłatnie w corocznych warsztatach muzycznych w Zakopanem, występują podczas koncertów organizowanych przez Fundusz. Otrzymują dofinansowanie na zakup nut i instrumentów, a także w związku z wyjazdem na konkurs.
Zgłoszenia przyjmowane są do 31 maja każdego roku. Wniosek może złożyć sam zainteresowany, jego nauczyciel, rodzic lub instytucja go reprezentująca.