Polmic - FB

organizacja (K)

A B C D F G H I J K L Ł M O P R S T W Z

Krajowy Fundusz na Rzecz Dzieci


ul. Pasteura 7

02-093 Warszawa

tel. (+48 22) 848 24 68

e-mail: fundusz@fundusz.org

www: www.fundusz.org


Krajowy Fundusz na Rzecz Dzieci jest to organizacja pożytku publicznego, która od 1983 r. wspiera utalentowanych uczniów, aby mogli rozwijać swoje zdolności i pasje. Stowarzyszenie zrzesza wybitnych naukowców, muzyków i twórców, którzy pomagają młodym ludziom. Misją fundacji jest „budzenie w młodych ludziach ciekawości świata oraz ofiarowanie im narzędzi do jej zaspokajania”. Główny program organizacji to ZDOLNI, gdzie każdego roku zostaje przyjętych ok. 500 uczniów, którzy mogą rozwijać swoje talenty w trzech obszarach: naukowym, muzycznym i plastycznym. Zasady rekrutacji są szczegółowo opisane na stronie, a termin zgłoszenia to 30 czerwca każdego roku.