Polmic - FB

organizacja (O)

A B C D F G H I J K L Ł M O P R S T W Z

Ogólnopolski Klub Miłośników Opery "Trubadur"


ul. Brzozowa 12/23

00-286 Warszawa

tel. (0-22) 8319906

fax

tel./fax

e-mail: zarzad@trubadur.pl

www: www.trubadur.pl


Ogólnopolski Klub Miłośników Opery "Trubadur" powstał w listopadzie 1996 roku z inicjatywy młodych ludzi zainteresowanych sztuką operową i zrzesza obecnie ponad 150 osób. Większość klubowiczów to ludzie niezwiązani profesjonalnie z muzyką, dla których opera i sztuka wokalna jest prawdziwą fascynacją. Co kwartał odbywają się spotkania członków klubu, będące okazją do bezpośredniego kontaktu melomanów z różnych części Polski, dyskusji i słuchania unikatowych nagrań. Wspólnie jeżdżą na spektakle operowe w kraju, a także na wycieczki operowe za granicę – np. do Pragi, Drezna, Rygi.
Co kwartał ukazuje się pismo klubowe "Trubadur". Na ponad czterdziestu stronach publikowane są teksty publicystyczne klubowiczów, relacje z oglądanych spektakli; prezentowane są również sylwetki śpiewaków, opery mniej znane. W "Trubadurze" ukazują się także przeprowadzone specjalnie dla pisma wywiady (w pierwszych 30 numerach rozmawiano m.in. z Aliną Bolechowską, Fiorenzą Cossotto, Marią Fołtyn, Leylą Gencer, Hanną Lisowską, Magdą Olivero, Anną Cymmerman, Iwoną Hossą, Anną Karasińską, Izabellą Kłosińską, Agnieszką Kurowską, Edytą Piasecką, Ewą Podleś, Ryszardą Racewicz, Stefanią Toczyską, Jarosławem Brękiem, Marcinem Bronikowskim, Wojciechem Gierlachem, Mariuszem Godlewskim, Adamem Kruszewskim, Mariuszem Kwietniem, Zbigniewem Maciasem, Piotrem Nowackim, Romualdem Tesarowiczem, Andrzejem Witlewskim, Ewą Michnik, Waldemarem Dąbrowskim, Jackiem Kaspszykiem, Sławomirem Pietrasem, Stefanem Sutkowskim, Alberto Zeddą, Ryszardem Perytem, Tomaszem Koniną, Sergio Segalinim).
Kilka razy w roku organizowane są spotkania “Trubadura”, najczęściej w Warszawie, ale także w innych miastach Polski, zwykle z udziałem znakomitych gości i połączone ze wspólnym wieczorem w operze. Do końca 2003 roku wśród gości byli: Alina Bolechowska, Ryszard Karczykowski, Maria Fołtyn, Bożena Zawiślak-Dolny, Włodzimierz Nawotka, Zbigniew Macias, Ewa Michnik, Waldemar Zawodziński, Tomasz Szreder, Jolanta Żmurko, Elżbieta Kaczmarzyk-Janczak, Bogusław Szynalski, Jadwiga Romańska, Krystyna Tyburowska, Kazimierz Myrlak, Jacek Kaspszyk, Ryszarda Racewicz, Janina Anna Pawluk, Adam Kruszewski, Ewa Warta-Śmietana, Monika Swarowska-Walawska, Alberto Zedda, Tomasz Konina, Rafał Siwek.
"Trubadur" wraz z Fundacją "Opera" przyznaje Nagrodę im. Andrzeja Hiolskiego za najlepszą rolę operową sezonu. Ustanowiona ona została w 2000 roku. W pierwszej edycji nagrodę za sezon artystyczny 1998/1999 otrzymała Izabella Kłosińska za rolę Cio-Cio-San w spektaklu operowym Gioacomo Pucciniego Madama Butterfly w Teatrze Wielkim – Operze Narodowej w Warszawie. W drugiej edycji organizatorzy rozszerzyli formułę Nagrody. Przyznawana ona odtąd będzie w trzech kategoriach: najlepsza rola żeńska, najlepsza rola męska i debiut operowy. Jury, w skład którego weszli profesjonaliści i miłośnicy muzyki, wyłoniło laureatów spośród nominacji nadsyłanych przez dyrektorów polskich teatrów operowych. Nagrodę za najlepszą rolę żeńską otrzymała Ewa Podleś, a nagrodę za najlepszą rolę męską - Wojciech Drabowicz. Za najlepszy debiut operowy uznano rolę Blanche w Dialogach karmelitanek w wykonaniu Anny Cymmerman. Oprócz nagrody głównej przyznawane jest również Wyróżnienie Pamięci Haliny Słonickiej, wybitnej polskiej śpiewaczki, orędowniczki Nagrody im. A. Hiolskiego, zmarłej w 2000 roku. W I edycji wyróżnienie to otrzymała Anna Karasińska za rolę Julii w spektaklu Montecchi i Capuletti.
Na IV Międzynarodowym Konkursie Wokalnym im. Stanisława Moniuszki "Trubadur" przyznał - po raz pierwszy w historii konkursu - Nagrodę Publiczności, laureatką została Bixia Wu.
Od grudnia 2000 roku "Trubadur" prowadzi stronę internetową www.trubadur.pl. Oprócz pełnego archiwum artykułów z "Trubadura" na stronie internetowej znaleźć można nagrania polskich artystów, pełne libretta kilku polskich oper, a także forum dyskusyjne.
Klub jest organizacją społeczną, nie czerpie żadnych profitów ze swojej działalności; klubowicze nie pobierają wynagrodzenia za pełnione funkcje. Klub utrzymuje się ze składek członkowskich (20 złotych kwartalnie) i darowizn.