Polmic - FB

biblioteka (A)

A B D G I L M N S W Z

Archiwum Śląskiej Kultury Muzycznej przy Bibliotece Głównej Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach


ul. Wojewódzka 33

40-025 Katowice

tel. (+48 32) 255 40 17

fax (+48 32) 255 40 33

tel./fax (+48 32) 256 44 85

www: www.am.katowice.pl/Strony/uczelnia_biblioteka.html


Archiwum Śląskiej Kultury Muzycznej zostało założone w roku 1968. Gromadzi materiały do badań nad twórczością kompozytorską i życiem muzycznym Śląska. Do najcenniejszych części zbiorów należą całe spuścizny, bądź obszerne części spuścizn, m.in. Michała Spisaka, Jana Sztwiertni, Władysława Macury, Lecha Bursy oraz pojedyncze rękopisy, m.in. Bolesława Szabelskiego, Władysławy Markiewiczówny, Witolda Szalonka, Wojciecha Kilara, Henryka Mikołaja Góreckiego.
Zbiory są udostępniane przede wszystkim pracownikom naukowym i studentom katowickiej Akademii, również - osobom zainteresowanym spoza uczelni. Ze zbiorów można korzystać na miejscu. Wypożyczać mogą pracownicy i studenci Akademii, instytucje krajowe i zagraniczne. Istnieje możliwość uzyskania kopii.