Polmic - FB

organizacja (T)

A B C D F G H I J K L Ł M O P R S T W Z

Towarzystwo im. Józefa Hofmanna


ul. Marii Konopnickiej 48

51-142 Wrocław

tel. (+48 71) 352 84 94

e-mail: hofmann@free.art.pl

www: www.hofmann.free.art.pl


Towarzystwo im. Józefa Hofmanna zostało powołane we Wrocławiu w grudniu 1997 roku przez grono osób, którym bliska jest idea kultywowania dzieła wybitnego polskiego pianisty, pedagoga, wynalazcy i kompozytora - Józefa Hofmanna (1876-1957). Artysta ten, niegdyś dorównujący sławą i talentem Paderewskiemu, uważany także za jednego z najwybitnieszych w świecie, nie doczekał się jak dotąd odpowiedniego uznania w swojej ojczyźnie. Drugą podstawową ideą Towarzystwa im. Józefa Hofmanna jest upowszechnianie i wspieranie wybitnej sztuki wykonawczej, sztuki interpretacji muzycznej, mierzonej osiągnięciami tej rangi artystów, jak Busoni, Rachmaninow, Heifetz, Klemperer czy Schwarzkopf. W tej perspektywie Hofmann pozostaje postacią symboliczną - jako wielki interpretator muzyki. Cele działalności Towarzystwo realizuje poprzez organizowanie koncertów, wykładów, spotkań, a także prowadzenie własnych inicjatyw wydawniczych.
Towarzystwo jest również - obok Wydziału Kultury i Ochrony Zabytków Urzędu Miejskiego Wrocławia - instytucją przyznającą Wrocławską Nagrodę Muzyczną. Idea Nagrody powstała w Jubileuszowym Roku 2000, a jej pomysłodawczynią jest Janina Domaszewicz-Czajka. Wrocławska Nagroda Muzyczna jest jedynym na Dolnym Śląsku wyróżnieniem dotyczącym tzw. muzyki poważnej. Przyznawana jest wybitnym artystom, instytucjom, badaczom i popularyzatorom muzyki oraz przedstawicielom ruchu amatorskiego w ramach sezonu artystycznego, który we Wrocławiu rozpoczyna się wrześniową edycją festiwalu "Wratislavia Cantans", a kończy z upływem wakacji. Kapitułę Wrocławskiej Nagrody Muzycznej stanowią krytycy muzyczni, dziennikarze z różnych mediów, elitarne grono znawców. Uroczystości wręczania Nagrody towarzyszy wybitny koncert, stanowiący sam w sobie wydarzenie artystyczne. Organizację koncertu powierza się Towarzystwu im. Józefa Hofmanna.