Polmic - FB

orkiestra (O)

{ A B C E F G H I K L Ł M N O P R S T W

Orkiestra Symfoniczna Filharmonii im. Artura Malawskiego


ul. F. Chopina 30

39-959 Rzeszów

tel. (+48 17) 862 84 08

fax (+48 17) 862 23 33

e-mail: filh.rz@pro.onet.pl

www: www.filharmonia.rzeszow.pl


Dnia 29 kwietnia 1955 roku odbył się pierwszy koncert 33-osobowej Wojewódzkiej Orkiestry Symfonicznej w Rzeszowie (solista Adam Harasiewicz, dyrygent Jan Gąsiorowicz). Od pierwszego sezonu kierownikiem artystycznym i dyrygentem był Janusz Ambros (1955-1971). Upaństwowienie Wojewódzkiej Orkiestry Symfonicznej nastąpiło w 1958 roku, rok później powołano do życia chór mieszany, w 1960 roku rozpoczęto – kontynuowany do dziś – cykl audycji dla szkół i przedszkoli (obecnie ok. 100 audycji w miesiącu), stale powiększano orkiestrę, dokupywano instrumenty.
Z inicjatywy Janusza Ambrosa w 1961 roku zorganizowano w pięknym Zamku w Łańcucie cykl koncertów kameralnych pod nazwą „Dni Muzyki Kameralnej”, które po 20 latach przerodziły się w Festiwal Muzyki (kierownictwo powierzono Bogusławowi Kaczyńskiemu), a od 1991 roku w Muzyczny Festiwal w Łańcucie – imprezę ściągającą corocznie w maju setki melomanów z Rzeszowa, z Polski, z różnych stron świata.
W 1967 roku orkiestrę przemianowano na Państwową Filharmonię, która od stycznia 1974 roku egzystuje w nowym, funkcjonalnym budynku z najlepszą akustycznie salą koncertową na 800 miejsc, w której z powodzeniem mogły wystąpić zespoły z innych miast i krajów (Orkiestra Kameralna Gewandhaus, Orkiestra Kameralna z Hanoweru, Thomanerchor).
Ponad 45-letnia działalność – należącej obecnie do czołowych w kraju – orkiestry, zaowocowała wieloma osiągnięciami: występy w ważnych polskich ośrodkach muzycznych i na festiwalach ("Wratislavia Cantans", Międzynarodowy Festiwal w Busku), za granicą (Czechosłowacja, Rumunia, Węgry, Rosja, Francja), nagrania dla radia i telewizji, 6 płyt CD (w tym drugie nagranie w historii światowej fonografii Messa di Gloria Rossiniego).
Bardzo zróżnicowany, ambitny program, obejmujący też wiele prawykonań, występy najlepszych polskich artystów, stale rosnący poziom 84-osobowej orkiestry, stałe audycje i koncerty dla młodzieży, spowodowały niezwykłe umuzykalnienie rzeszowskiej (pozbawionej tej tradycji) społeczności i w efekcie – jedną z największych widowni filharmonicznych (ok. 600 osób na koncercie) w Polsce.
Szefami artystycznymi w historii Filharmonii byli: Janusz Ambros, Stanisław Michalek, Andrzej Rozmarynowicz, Bogdan Olędzki, Józef Radwan, Adam Natanek, Tadeusz Wojciechowski i Jerzy Kosek. Obecnie funkcję dyrektora naczelnego i artystycznego sprawuje Marek Stefański, a konsultacje artystyczne prowadzi Marek Pijarowski.