Polmic - FB

prasa (T)

C D E G H J K M O P R S T W Ż

Trubadur


e-mail: redakcja@trubadur.pl

www: www.trubadur.pl/main_biul.html


"Trubadur" - kwartalnik operowy członków Ogólnopolskiego Klubu Miłośników Opery "Trubadur".
Podstawowym zadaniem pisma jest umożliwienie klubowiczom swobodnej wymiany informacji, opinii i wiedzy operowej, toteż teksty klubowiczów stanowią większość publikowanych artykułów. Pismo nie jest związane z żadną instytucją poza klubem "Trubadur", z założenia jest pismem amatorskim, które zarówno autorzy tekstów, jak i członkowie redakcji tworzą w pełni bezinteresownie.
Pismo wydawane jest ze środków klubu "Trubadur" w nakładzie około 300 egzemplarzy. W wersji drukowanej "Trubadur" rozsyłany jest pocztą do wszystkich członków klubu, jak również do instytucji związanych z operą. W wersji elektronicznej ukazują się wszystkie zamieszczone w numerach teksty oraz część ilustracji (dotyczy to również numerów archiwalnych).