Polmic - FB

wydawca (M)

A B C D E F G I J M n O P R S T U W

Musicon


Słodowiec 8/2

01-708 Warszawa

tel. (+48 22) 898 36 81

tel./fax

e-mail: musicon@musicon.pl

www: www.musicon.pl


Firma fonograficzna Musicon została założona w roku 1991 przez absolwentów Wydziału Reżyserii Dźwięku Akademii Muzycznej w Warszawie (obecnie Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina) – Jacka Guzowskiego i Krzysztofa Kuraszkiewicza – aby promować najbardziej wartościową polską kulturę muzyczną, dla której nie było możliwości rozwoju w oparciu o komercyjne firmy wydawnicze. Musicon specjalizuje się głównie w nagraniach muzyki polskiej, w wykonaniu znanych polskich artystów. W swoich nagraniach prezentuje szerokie spektrum form muzycznych od muzyki organowej przez utwory oratoryjno-kantatowe, aż po opery.

Wśród wykonawców są m.in.: Emma Kirkby, Olga Pasiecznik, Paul Esswood, a także Stefan Stuligrosz z Poznańskimi Słowikami, Anna Szostak i Camerata Silesia oraz Marek Toporowski z Concerto Polacco, jak również Julian Gembalski, Andrzej Chorosiński i Józef Serafin. Dużą część katalogu zajmuje muzyka dawna - głównie polskich, ale również innych twórców działających, lub w inny sposób związanych z kulturą polską. Wśród wydawanych kompozytorów są: Mikołaj Zieleński, Bartłomiej Pękiel, Grzegorz Gerwazy Gorczycki, a także Fryderyk Chopin, Feliks Nowowiejski oraz Karol Szymanowski. Poza tym Musicon nagrał kilka płyt z chorałem gregoriańskim ze źródeł dominikańskich w wykonaniu braci dominikanów i zespołu Bornus Consort.

Wydawnictwo uczestniczy wraz z ojcami paulinami z Jasnej Góry w projekcie Musica Claromontana. Przedsięwzięcie zakłada wydanie wszystkich dzieł 40 jasnogórskich kompozytorów odnalezionych w archiwum klasztornym, m.in. nieznanego wcześniej o. Amanda Ivančića (Ivanschiza) OSPPE, Józefa Elsnera czy Marcina Józefa Żebrowskiego. Do tej pory ukazało się kilkadziesiąt płyt z tej serii.

Firma od lat współpracuje także z Międzynarodowym Festiwalem Muzyki Współczesnej Warszawska Jesień, dla którego dokonuje nagrań dokumentalnych. Dzięki współpracy z innymi firmami wydawniczymi powstało m.in. nagranie opery narodowej Halka Stanisława Moniuszki w wykonaniu solistów i orkiestry Teatru Wielkiego Opery Narodowej w Warszawie pod dyrekcją Antoniego Wicherka.

Aktualizacja: 2021 (jt)