polmic logo 2009 250

newsletter
FB 50
Ogólnopolski Konkurs Orkiestr Smyczkowych
27-28 marca 2018, Bydgoszcz
Polska Orkiestra Sinfonia Iuventus: Beethoven i Musorgski
7 kwietnia 2018, Warszawa
IV Małopolska Akademia Talentów
1–8 lipca 2018, Łącko

organizacja (P)

A B C D F G H I J K L M O P R S T W Z Ł

Polska Rada Muzyczna


c/o Narodowy Instytut Fryderyka Chopina
ul. Tamka 43

00-355 Warszawa

tel. (+48) 508 337 760

e-mail: fprm@prm.art.pl

www: www.prm.art.pl


Prezes: Krzysztof Knittel

Polska Rada Muzyczna powołana została do życia w 2002 roku przez przedstawicieli stowarzyszeń, instytucji i organizacji muzycznych działających w Polsce powodowanych troską o przyszłość muzyki polskiej oraz wolą podniesienia wartości zachowanych w kulturze. Forum pod nazwą Polska Rada Muzyczna służyć ma porozumieniu, koordynacji i podejmowaniu wspólnych działań dla dobra polskiej kultury muzycznej.
Celem Polskiej Rady Muzycznej jest:

  • działanie na rzecz rozwoju twórczości, wykonawstwa, pedagogiki, popularyzacji muzyki, organizacji i dokumentacji życia muzycznego, zachowania dorobku pokoleń muzyków;
  • występowanie w imieniu stowarzyszonych członków wobec właściwych władz i opinii publicznej w sprawach o największym znaczeniu dla polskiego życia muzycznego;
  • wydawanie opinii, formułowanie ocen i opracowywanie ekspertyz dotyczących podstawowych problemów życia muzycznego kraju;
  • przygotowywanie programów promujących muzykę polską;
  • inspirowanie i zlecanie opracowań naukowych;
  • reprezentowanie polskich środowisk muzycznych na forum międzynarodowym ( w tym w Międzynarodowej Radzie Muzycznej przy UNESCO);
  • wspomaganie i koordynację działań instytucji, ośrodków, grup i osób w kraju i zagranicą, związanych z celami Rady.
Dla realizacji celów statutowych Rady oraz obsługi działań Zarządu powołana została Fundacja Polskiej Rady Muzycznej.

Skład Polskiej Rady Muzycznej - instytucje:
- Polski Związek Chórów i Orkiestr
- STOMUR (Stowarzyszenie Muzyków Rozrywkowych)
- Związek Kompozytorów Polskich
- ZAKR (Związek Polskich Autorów i Kompozytorów)
- Stowarzyszenie Autorów ZAiKS
- Polska Sekcja ISME (Międzynarodowa Federacja Wychowania Muzycznego)
- Polskie Towarzystwo Muzyki Współczesnej
- STOART (Związek Stowarzyszeń Artystów i Wykonawców)
- Polskie Stowarzyszenie Jazzowe
- Stowarzyszenie Polskich Artystów Muzyków
- Narodowy Instytut Fryderyka Chopina
- Akademia Muzyczna im. Fryderyka Chopina w Warszawie
- Akademia Muzyczna w Krakowie
- Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach
- Filharmonia Narodowa
- Filharmonia Pomorska im. Ignacego Jana Paderewskiego
- Teatr Wielki – Opera Narodowa
- NOSPR (Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia)
- Polskie Wydawnictwo Muzyczne
- Wydawnictwo Muzyczne BREVIS
- II Program Polskiego Radia.