organizacja (P)

A B C D F G H I J K Ł M O P R S T W Z

Polska Fundacja Muzyczna


ul. Kruczkowskiego 12, lok. 2

00-380 Warszawa

tel. (+48 22) 625 78 78

fax (+48 22) 625 16 61

e-mail: fundacja@pfm.art.pl

www: www.pfm.art.pl


Polska Fundacja Muzyczna powołana została do życia z inicjatywy Związku Producentów Audio-Video ZPAV w 2003 roku. Będąc fundacją środowiskową, działa wśród artystów, wykonawców, muzyków, firm fonograficznych, managerów, agencji koncertowych oraz innych fundacji i stowarzyszeń. Jej celem statutowym jest niesienie pomocy artystom muzykom znajdującym się w trudnych sytuacjach życiowych.
Polska Fundacja Muzyczna posiada status Organizacji Pożytku Publicznego.