Polmic - FB

organizacja (Z)

A B C D F G H I J K L Ł M O P R S T W Z

Związek Chórów Kościelnych CAECILIANUM


Zarząd Główny
ul. Dewajtis 3

01-815 Warszawa

tel. (+48 22) 561 01 38

e-mail: caecilianum-wwa@warszawa.opoka.org.pl

www: www.caecilianum.warszawa.opoka.org.pl


Ogólnopolski Związek Chórów Kościelnych CAECILIANUM działa w Polsce od roku 1994, na mocy statutu zatwierdzonego przez 268 Konferencję Episkopatu Polski. Stawia sobie za cel zwrócenie większej uwagi na rodzaj i jakość śpiewu wykonywanego podczas liturgii. Przy związku istnieje biblioteka nutowa, pomagająca dyrygentom w doborze repertuaru. Organizowane są różnego rodzaju seminaria i warsztaty dla dyrygentów i chórzystów. Są one zarówno pracą formacyjną, jak i sposobem podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Organizowane przez związek konkursy i przeglądy muzyki chóralnej dają możliwość dzielenia się doświadczeniami i nawiązywania kontaktów między chórami oraz służą promocji dobrych zespołów a słabszym pokazują drogę rozwoju.
Ogólnopolski Związek Chórów Kościelnych CAECILIANUM posiada trzy oddziały: w Warszawie, Poznaniu i Bydgoszczy.

I Oddział Warszawa
ul. Dewajtis 3
01-815 Warszawa
tel/fax: (+48 22) 561 01 39
e-mail: iso@mkw.pl
www.caecilianum.warszawa.opoka.org.pl II Oddział Poznań
ul. Ostrów Tumski 1
61-109 Poznań
tel/fax: (+48 61) 851 71 89
e-mail: caecilianum@archpoznan.org.pl
www.caecilianum.archpoznan.org.pl III Oddział Bydgoszcz
ul. Farna 8
85-101 Bydgoszcz
e-mail: zchk-bydg@poczta.opoka.org.pl
www.zchk-bydg.opoka.net.pl