Polmic - FB

centraum kulturalne (N)

A B C D E F G I J K L Ł M N O P R S T W Z

Nadbałtyckie Centrum Kultury


ul. Korzenna 33/35

80-851 Gdańsk

tel. + 48 (58) 301 10 51

fax + 48 (58) 301 19 57

e-mail: sekretariat@nck.org.pl

www: www.nck.org.pl


Nadbałtyckie Centrum Kultury w Gdańsku jest państwową instytucją kultury, która prowadzi działalność wielotematyczną, związaną ze wszystkimi dziedzinami kultury i sztuki. Organizuje międzynarodowe konferencje, sesje, sympozja naukowe, wystawy, koncerty, festiwale itp., utrzymując stały kontakt z ośrodkami i centrami kultury, stowarzyszeniami twórczymi i naukowymi, muzeami, galeriami i osobami prywatnymi w kraju i za granicą. Prowadzi także działalność propagującą kulturę regionu.
Nadbałtyckie Centrum Kultury, jako użytkownik gotyckiego kościoła św. Jana, prowadzi cały czas prace budowlane i konserwatorskie, mające doprowadzić do uruchomienia pełnej działalności Centrum św. Jana. Jednocześnie – w surowej przestrzeni – odbywają się koncerty i wystawy, organizowane przez Nadbałtyckie Centrum Kultury oraz inne instytucje kulturalne Trójmiasta.
Kościół pod wezwaniem św. Jana powstawał w trzech zasadniczych etapach. W latach 1357-1358 istniała w tym miejscu niewielka kaplica. Między 1360 rokiem a początkiem XV wieku powstał trójnawowy kościół kryty prowizorycznie drewnianym stropem. Przed 1415 rokiem wybudowano nowe, większe prezbiterium i transept, podwyższono świątynię i wybudowano wieżę. Prace zakończyło w 1465 roku. W kolejnych stuleciach kościół obrósł dobudówkami. Powstały: kaplica Bożego Ciała (zwana później kaplicą Ducha Św.) i biblioteka Zappia. Przykościelny cmentarz zamknięto i stopniowo zabudowywano budami, domkami i kamieniczkami.
Kościół został posadowiony na bagnistym gruncie i miał zbyt słabe fundamenty. Już w XVI wieku musiano przeprowadzać duże prace remontowe i zabezpieczające; prowadzono je także w XVII i XVIII wieku. Tym razem do problemów konstrukcyjnych, dołączyły także zniszczenia kolejnych wojen i pożarów. Ostatnia wielka katastrofa dotknęła kościół w 1945 roku. Spłonął on wówczas i został zdewastowany, lecz szczęśliwie ocalał zasadniczy zrąb murów. Zachowała się także większość zabytkowego wyposażenia.
Trud przywrócenia budowli dawnej świetności podjęło Nadbałtyckie Centrum Kultury. Zostanie przywrócony miastu ostatni ze zniszczonych w czasie ostatniej wojny wielkich zabytków. Kościół będzie mieścił międzynarodowe centrum kultury – Centrum Św. Jana, którego działanie będzie twórczą kontynuacją artystycznych i kulturowych dokonań dawnych i obecnych mieszkańców Gdańska. Już obecnie, równolegle z prowadzonymi pracami we wnętrzu kościoła mają miejsce znaczące wydarzenia kulturalne.