festiwal (F)

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P Q R S U V W Ź

Festiwal Muzyki Nowej


Śląskie Towarzystwo Muzyczne
ul. Dąbrówki 15/8

40-081 Katowice

tel. (+48 32) 206 89 72

fax (+48) (0) 606 710 654

e-mail: m.art.promotion@gmail.com

www: www.fmn.stm.art.pl


Dyrektor artystyczny - Krzysztof Batog

Systematycznie, już od kilku lat w okresie późnej jesieni, organizowane są w Bytomiu koncerty muzyki nowej. Początkowo były to "nieśmiałe", prezentacje dzieł kameralnych XX wieku pod szyldem Alchemii Muzyki, uzupełniające muzyką współczesną organizowany w Muzeum Górnośląskim cykl koncertowy pt. Bytomskie Poranki Kameralne. W 2001 roku w ramach Festiwalu Muzyki Nowej, organizowanego przez Impresariat „Akademos” oraz Śląskie Towarzystwo Muzyczne i Bytomskie Centrum Kultury, po raz pierwszy muzyka nowa zagościła w mieście na dłużej. Kolejne edycje festiwalu, prezentujące bogactwo i różnorodności form i nurtów muzyki współczesnej, odbyły się w latach 2003-2005. Piąty cykl koncertów, organizowany przez Śląskie Towarzystwo Muzyczne, odbędzie się w dniach 8-16 grudnia 2006 roku. Jego tematyka obracać się będzie wokół wykorzystania multimediów, technologii informatycznych i internetowych w kreowaniu muzyki naszych czasów. Poprzez takie połączenie interaktywnych sztuk XXI wieku organizatorzy festiwalu chcą przede wszystkim dotrzeć do ludzi młodych, związanych z kulturą niezależną, kreatywnych i otwartych na nowe doznania artystyczne.
Festiwal Muzyki Nowej już od pięciu lat ma swoje stałe miejsce w jesiennym repertuarze artystycznym Śląska. Poprzez propagowanie muzyki współczesnej i prezentacje arcydzieł muzyki XX i XXI wieku stwarza możliwość zaprezentowania publiczności znakomitych artystów zarówno z kraju, jak i zagranicy, m.in. wykonawców i kompozytorów z Bułgarii, Litwy, Czech, Słowacji i z Niemiec. Jednym z głównych celów pozaartystycznych jakie stawia sobie ten projekt jest integracja środowiska osób związanych z muzyka współczesną: kompozytorów, wykonawców, teoretyków, promotorów i organizatorów koncertów, a także artystów z innych dziedzin sztuk performatywnych (taniec współczesny, teatr) i wizualnych. Poprzez wspólną pracę nad projektami artystycznymi tworzy się platforma współpracy i wymiany doświadczeń między twórcami z różnych dziedzin sztuk. Podczas pięciu edycji festiwalu odbyło się kilkanaście prawykonań nowych utworów twórców z Polski, Ukrainy i Wielkiej Brytanii, m.in. Piotra Ejsmonta, Aleksandra Lasonia, Dragomira Yossifova, Eriksa Esenvaldsa, Davida Braida, Bohdana Krivopusta, Wiesława Cienciały i Krzysztofa Gawlasa.