Polmic - FB

festiwal (C)

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S U V W Ź

Cantio Lodziensis - Festiwal Chóralny


Łódzki Dom Kultury
ul. Traugutta 18

90-113 Łódź

tel. (+48 42) 633 98 00 w.210

fax (+48) 797 326 173

tel./fax (+48 42) 633 70 96

e-mail: muzyka@ldk.lodz.pl

www: www.ldk.lodz.pl/cantio-lodziensis.aspx


Festiwal jest imprezą cykliczną o zasięgu ogólnopolskim. Do jego głównych celów należy popularyzacja chóralistyki oraz literatury chóralnej polskiej i zagranicznej, prezentacja dorobku artystycznego chórów i zespołów wokalnych, promocja dokonań artystycznych łódzkiego środowiska kompozytorskiego oraz doskonalenie poziomu wykonawczego amatorskich zespołów chóralnych. Organizatorami Festiwalu Chóralnego "Cantio Lodziensis" są: Łódzki Dom Kultury, Polski Związek Chórów i Orkiestr oraz Akademia Muzyczna im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi
Festiwal ma formułę konkursu, a biorące w nim chóry i zespoły wokalne oceniane są przez Jury, złożone ze specjalistów - muzyków i chórmistrzów. Regulamin określa możliwość udziału zespołów oraz ich klasyfikację w ośmiu kategoriach: dziecięca, młodzieżowa, akademicka, stowarzyszenia i towarzystwa śpiewacze, szkoły muzyczne I st., szkoły muzyczne II st., zespoły wokalne, gospel i muzyka rozrywkowa. Najlepsze chóry otrzymują nagrody i wyróżnienia. Przyznawana jest również nagroda specjalna - za najlepsze wykonanie utworu współczesnego kompozytora łódzkiego. Powołana przez organizatorów Rada Artystyczna podejmuje decyzję o udziale w festiwalu poszczególnych chórów i zespołów wokalnych na podstawie otrzymanych kart zgłoszeń i nagrań. Aby promować dokonania artystyczne łódzkiego środowiska kompozytorskiego organizatorzy "Cantio Lodziensis" przygotowali specjalną ofertę repertuarową dla dyrygentów zespołów uczestniczących w festiwalu, która uwzględnia twórczość m. in. J. Bauera, A. Hundziaka, Sł. Kaczorowskiego, K. Prosnaka, B. K. Przybylskiego, K. Grzeszczaka i innych. Repertuar jest dostępny w Ośrodku Muzycznym Łódzkiego Domu Kultury.
W ramach festiwalu odbywa się też seminarium dla dyrygentów prowadzone przez profesorów Akademii Muzycznych z Łodzi, Poznania, Katowic.

aktualizacja: kwiecień 2017 (wa)