Polmic - FB

festiwal (C)

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P Q R S U V W Ź

Cantio Lodziensis - Festiwal Chóralny


Łódzki Dom Kultury, ul. Traugutta 18

90-113 Łódź

tel. (+48 42) 633 98 00

fax (+48) 797 326 216

tel./fax (+48) 517 736 640

e-mail: muzyka@ldk.lodz.pl

www: ldk.lodz.pl/projekty-t4/cantio-lodziensis-t23


• Dyrektor artystyczny: Przemysław Hachorkiewicz

Festiwal "Cantio Lodziensis" jest imprezą cykliczną o zasięgu ogólnopolskim. Do jego głównych celów należy popularyzacja chóralistyki oraz literatury chóralnej polskiej i zagranicznej, prezentacja dorobku artystycznego chórów i zespołów wokalnych, promocja dokonań artystycznych łódzkiego środowiska kompozytorskiego oraz doskonalenie poziomu wykonawczego amatorskich zespołów chóralnych. Organizatorami Festiwalu Chóralnego "Cantio Lodziensis" są: Łódzki Dom Kultury, Polski Związek Chórów i Orkiestr oraz Akademia Muzyczna im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi.

Festiwal ma formułę konkursu, a biorące w nim chóry i zespoły wokalne oceniane są przez Jury złożone ze specjalistów - muzyków i chórmistrzów. Regulamin określa możliwość udziału zespołów oraz ich klasyfikację w ośmiu kategoriach: dziecięca, młodzieżowa, akademicka, stowarzyszenia i towarzystwa śpiewacze, szkoły muzyczne I st., szkoły muzyczne II st., zespoły wokalne, gospel i muzyka rozrywkowa. Najlepsze chóry otrzymują nagrody i wyróżnienia. Przyznawana jest również nagroda specjalna - za najlepsze wykonanie utworu współczesnego kompozytora łódzkiego. Powołana przez organizatorów Rada Artystyczna podejmuje decyzję o udziale w festiwalu poszczególnych chórów i zespołów wokalnych na podstawie otrzymanych kart zgłoszeń i nagrań. Aby promować dokonania artystyczne łódzkiego środowiska kompozytorskiego organizatorzy "Cantio Lodziensis" przygotowali specjalną ofertę repertuarową dla dyrygentów zespołów uczestniczących w festiwalu, która uwzględnia twórczość m. in. J. Bauera, A. Hundziaka, Sł. Kaczorowskiego, K. Prosnaka, B. K. Przybylskiego, K. Grzeszczaka i innych. Repertuar jest dostępny w Ośrodku Muzycznym Łódzkiego Domu Kultury. Od 2018 roku Festiwal jest jednym z sześciu ogólnopolskich festiwali chóralnych, którego Grand Prix nominuje zwycięzcę do konkursu ‘’Grand Prix Polskiej Chóralistyki im. Stefana Stuligrosza” w Poznaniu.

"Cantio Lodziensis" jest jedną z największych konkursowych imprez chóralnych w Polsce. Od 1998 roku w Łódzkim Domu Kultury wystąpiło ponad 520 chórów z Polski i z zagranicy. Współpraca zagraniczna dała szanse na zaprezentowanie występów zespołów chóralnych z Anglii, Białorusi, Czech, Estonii, Indonezji, Irlandii Płn., RPA, Rosji, Słowenii, Słowacji, Ukrainy czy USA. Chóry występujące podczas "Cantio Lodziensis" niejednokrotnie prezentowały prawykonania utworów współczesnych kompozytorów, co jest rzadkością na tle innych polskich festiwali chóralnych. W ramach festiwalu odbywa się też seminarium dla dyrygentów prowadzone przez profesorów Akademii Muzycznych z Łodzi, Poznania, Katowic.

Ze względu na wybuch pandemii koronawirusa, w 2020 roku odwołano XXIII Łódzki Festiwal Chóralny – "Cantio Lodziensis". W jego miejsce zorganizowano Koncert Chórów Ziemi Łódzkiej – "Cantio Lodziensis", podczas którego zaprezentowały się chóry działające na terenie Łodzi i województwa łódzkiego. Wydarzenie zostało przeniesione do sfery online.

aktualizacja: 2017 (wa), 2021 (msz)