Polmic - FB

centraum kulturalne (B)

A B C D E F G I J K L Ł M N O P R S T W Z

Brzeskie Centrum Kultury


ul. Mleczna 2-3

49-300 Brzeg

tel. (+48 77) 416 21 58


W Brzegu od wieków kultura znajdowała swoje poczesne miejsce. Literatura, muzyka, plastyka i teatr stanowiły nieodłączny element życia dworu i miasta. Nawiązując do chlubnych tradycji mecenatu Piastów Śląskich, współcześni animatorzy kultury uczynili z Brzegu jeden z ciekawszych ośrodków kulturalnych w kraju. Miasto otwiera swoje bramy przed artystami światowej sławy i dba jednocześnie o rozwój amatorskiego ruchu artystycznego. Dzięki działalności Muzeum Piastów Śląskich i Brzeskiego Centrum Kultury Brzeg przyciąga również organizatorów imprez, których ranga wykracza daleko poza granice Polski. Koncerty, wernisaże i spektakle odbywają się zarówno w stylowych salach i na dziedzińcu Zamku Piastowskiego, w kościołach św. Mikołaja i Podwyższenia Krzyża Świętego, w sali dawnego teatru miejskiego, gdzie obecnie mieści się Brzeskie Centrum Kultury, w Galerii Sztuki Współczesnej i Wielkiej Sali Stropowej ratusza, a także w amfiteatrze i na ulicach miasta.
Cyklicznie, raz w miesiącu salę koncertową Zamku wypełniają miłośnicy muzyki poważnej. Towarzystwo Muzyczne im. Franciszka Liszta wraz z Muzeum Piastów Śląskich organizują wspólnie „Wieczory Lisztowskie”, dzięki którym brzescy melomani mają okazję posłuchać wielu wspaniałych muzyków z kraju i zagranicy. Muzeum gości również znakomitych wykonawców Festiwalu „Wratislavia Cantans”. W kalendarium imprez zamkowych na stałe wpisały się koncerty Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Wiedeńskiej (w październiku) i Koncertu Noworocznego (w grudniu).
Brzeskie Centrum Kultury jest również inicjatorem i organizatorem „Wieczorów Trzech Muz” – cyklicznej imprezy ukazującej dorobek współczesnych twórców w dziedzinie literatury, muzyki i plastyki. Oferta kulturalna miasta wzbogaciła się w ostatnich latach o dwie ogólnopolskie imprezy, które z każdym rokiem nabierają większego rozmachu. W lutym na scenie Brzeskiego Centrum Kultury prezentują swoje spektakle amatorskie zespoły teatralne. Ogólnopolski Festiwal Teatrów Różnych Form „Theatron” daje możliwość obejrzenia przedstawień odwołujących się do różnych źródeł i poetyk teatru. Nieco dłuższą tradycją poszczycić się może Muzyczna Scena Młodych „Bariery Kariery”, gromadząca na deskach Brzeskiego Centrum Kultury utalentowaną muzycznie młodzież. Promocyjny charakter imprezy oraz różnorodność repertuaru prezentujących się w Brzegu wykonawców sprawiają, że cieszy się ona ogromną popularnością w środowisku muzycznym. Podobnie jak w zespołach teatralnych i tanecznych w Brzeskim Centrum Kultury edukacja artystyczna dzieci i młodzieży prowadzona jest w sekcji plastycznej, fotograficznej, filmowej i muzycznej.
Brzeskie Centrum Kultury jest otwarte na współpracę z instytucjami w kraju i za granicą. Wspólne przedsięwzięcia artystyczne sprawiły, że bardzo bliskie kontakty łączą Brzeg z Zaolziem, Wilnem i polsko-niemiecką grupą literacką „Dialog”. Z powodzeniem odbywają się w naszym mieście partnerskiego miasta Eckernförde oraz zaprzyjaźnionych miast: niemieckiego Goslar i węgierskiego Enying. W działaniach tych brzescy animatorzy kultury łączą umiłowanie własnej tradycji z szacunkiem dla dorobku innych narodów. Taka postawa brzeżan sprawia, że miasto od kilku lat gości wspaniałych wykonawców zapraszanych do udziału w Międzynarodowym Śląskim Festiwalu Muzycznym „Porozumienie”, organizowanym przez Fundację „Nasz Śląsk-Nasza Europa”. Dzięki temu wspaniałemu przedsięwzięciu w Brzegu koncertowali m.in. Kurt Masur, Konstanty Andrzej Kulka, Jerzy Maksymiuk, Maciej Nałęcz-Niesiołowski, Antoni Wit, Piotr Paleczny, Robert Satanowski, Wanda Wiłkomirska, Teresa Kubiak, Grażyna Brodzińska, a towarzyszyły im znakomite orkiestry z lipską „Gewandhaus” na czele.