Polmic - FB

szkoła (P)

A I K M N O P S U W Z

Państwowa Szkoła Muzyczna I st. nr 2 im. Fryderyka Chopina w Warszawie


ul. Namysłowska 4

03-454 Warszawa

tel. (+48 22) 818 81 70

fax (+48 22) 619 21 54

tel./fax

e-mail: sekretariat@psm2chopin.art.pl

www: www.psm2chopin.art.pl


Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia nr 2 im. Fryderyka Chopina w Warszawie jest szkołą publiczną. Kształcenie jest nieodpłatne. Obywa się na dwóch poziomach:
  • w cyklu 6-letnim dla dzieci
  • w cyklu 4-letnim dla młodzieży.
Szkoła prowadzi naukę gry na następujących instrumentach: fortepian, skrzypce, wiolonczela, flet, klarnet, fagot, saksofon, trąbka, akordeon, gitara i perkusja.
Szkoła rozwija zdolności i zainteresowania muzyczne uczniów, przygotowując ich do świadomego uczestniczenia w życiu muzycznym. Jej absolwenci po zdaniu egzaminów wstępnych mogą kontynuować naukę w szkołach muzycznych II stopnia.
Zajęcia odbywają się w godzinach popołudniowych od poniedziałku do piątku oraz w soboty w godzinach od 8.00 - 14.00. (w zależności od rozkładu zajęć 2, 3, lub 4 razy w tygodniu).
W szkole funkcjonuje wypożyczalnia instrumentów muzycznych oraz biblioteka szkolna.
Co roku w szkole organizowane są konkursy:
  • Konkurs na najlepszego instrumentalistę szkoły im. Ruth Railton
  • Szkolny Konkurs Zespołów Kameralnych.