Polmic - FB

festiwal (K)

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P Q R S U V W Ź

Katedralne Wieczory Muzyczne - Bazylika Archikatedralna w Łodzi


kontakt: Jakub Garbacz
ul. ks. Skorupki 9

90-458 Łódź

tel. (+48) 0 601 77 44 73

e-mail: jgarbacz@katedra.art.pl

www: www.katedra.art.pl


W 2002 roku, po kilkuletniej przerwie reaktywowane zostały w łódzkiej archikatedrze koncerty organowe i kameralne. Mogły one dojść do skutku dzięki pracom renowacyjnym, jakim zostały poddane obydwa katedralne instrumenty. Ponadto dzięki staraniom Proboszcza archikatedry - ks. kanonika Ireneusza Kuleszy zaistniała sprzyjająca atmosfera do organizowania przedsięwzięć kulturalnych. Początkowo koncerty organizowane były sporadycznie - m.in. towarzyszyły ważnym wydarzeniom w bazylice, stały się też okazją do przeprowadzenia kwesty na potrzeby renowacji organów. Jesienią 2002 roku koncerty w archikatedrze zyskały nową formułę - zorganizowane zostały "Dni Muzyki Dawnej". Koncerty licznie zgromadziły łódzkich melomanów, a festiwal odbił się szerokim echem w lokalnych mediach. Organizatorzy doszli jednak do wniosku, że najlepszą i najbardziej konsekwentną formą koncertów będzie całoroczny cykl. Tak powstały "Katedralne Wieczory Muzyczne". Koncerty odbywają się w każdą drugą lub trzecią środę miesiąca o godzinie 19:00, z wyjątkiem miesięcy wakacyjnych - lipca i sierpnia. Są to przeważnie recitale organowe, koncerty kameralne i chóralne. Formuła koncertów nie ogranicza się do koncertów sensu stricto klasycznych - przykładem może być koncert, który odbył się we wrześniu 2004 roku. Zaprezentowane zostały zarówno oryginalne wersje pieśni Bacha z "Geistliche Lieder", jak i jazzowe improwizacje na ich temat.