Polmic - FB

konkurs (O)

A D E K L M N O Ś W

Ogólnopolski Konkurs Kompozytorski na Chóralną Pieśń Pasyjną


Związek Chórów Kościelnych "Caecilianum" - Oddział Bydgoszcz


ul. Farna 8

85-101 Bydgoszcz

tel. (+48) (0) 600 970 888

e-mail: zchk-bydg@poczta.opoka.org.pl

www: www.zchk-bydg.opoka.net.pl


Ogólnopolski Konkurs Kompozytorski na Chóralną Pieśń Pasyjną organizowany jest przez Związek Chórów Kościelnych "Caecilianum" Oddział Bydgoszcz. Pierwsza jego edycja odbyła się w 2004 roku, a zwycięski utwór - De profundis Łukasza Urbaniaka - został zaprezentowany podczas II Ogólnopolskiego Konkursu Pieśni Pasyjnej w Bydgoszczy w 2005 roku. Drugi Konkurs miał miejsce w 2006 roku, a kompozycja wyróżniona pierwszą nagrodą - Crux fidelis Mateusza Dębskiego - będzie wykonana w czasie III Ogólnopolskiego Konkursu Pieśni Pasyjnej w Bydgoszczy w dniu 24 marca 2007 roku.
Przedmiotem konkursu jest utwór a cappella przeznaczony na chór mieszany o tematyce pasyjnej. Mogą w nim brać udział polscy kompozytorzy bez limitu wieku (jedynie w pierwszej edycji obowiązywało ograniczenie - do 35 lat). Nadsyłane kompozycje ocenia jury pod przewodnictwem znanych kompozytorów: w 2004 roku był nim prof. Marek Jasiński, a w roku 2006 - prof. Józef Świder.