Polmic - FB

biblioteka (W)

A B D G I L M N S W Z

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Tadeusza Mikulskiego - Fonoteka


Rynek 58

50-116 Wrocław

tel. (+48 71) 335 22 00

fax (+48 71) 344 18 08

e-mail: fonoteka@wbp.wroc.pl

www: http://www.wbp.wroc.pl


Fonoteka - Wypożyczalnia stanowi wyjątkowy dział Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki we Wrocławiu ze względu na posiadane zbiory, na które składają się: płyty analogowe i kompaktowe, kasety magnetofonowe i wideo.
Fonoteka gromadzi i udostępnia płyty kompaktowe (4782 egz.), analogowe (16782 egz.), płyty DVD (168 egz.), kasety magnetofonowe (4388 egz.), kasety wideo (638 egz.), książki o tematyce muzycznej (ok. 3.100 wol.) oraz nuty (ok. 900 wol.), a także 21 tytułów czasopism muzycznych.
Fonoteka posiada bardzo bogaty zbiór nagrań z muzyką poważną - od muzyki dawnej po współczesną. W zbiorach znajduje się ok. 100 oper. Oprócz muzyki poważnej Fonoteka gromadzi muzykę rozrywkową, filmową, jazzową, muzykę etniczną, nagrania dla dzieci oraz utwory literackie. Nagrania utrwalone są na wszystkich nośnikach dźwięku dostępnych w Fonotece.
Dział dysponuje księgozbiorami o tematyce muzycznej, a także prenumeruje 19 tytułów czasopism muzycznych, z których skorzystać można w czytelni.
Fonoteka gromadzi również kasety wideo. Są to filmy fabularne z adaptacjami dzieł literatury polskiej, filmy muzyczne, oświatowe i popularno-naukowe, krajoznawcze i animowane dla dzieci.
Fonoteka - Gabinet Odsłuchu
Gabinet Odsłuchu przystosowany jest do korzystania ze zbiorów fonograficznych na miejscu. ponadto pełni również funkcję czytelni muzycznej, w której można przeglądać prasę muzyczną a także encyklopedie, przewodniki, leksykony z księgozbioru Podręcznego Fonoteki.
Nowości Fonoteki prezentowane są na stronie Nowości (strona główna biblioteki). Dział opublikował następujące wydawnictwa (zestawienia bibliograficzne): Muzyka dawna w zbiorach Fonoteki, Fryderyk Chopin w zbiorach Fonoteki oraz Fonoteka poleca (5 numerów). Fonoteka współpracuje z instytucjami kulturalnymi i oświatowymi regionu, prowadzimy szeroką działalnośc informacyjną.
Dział obsługuje sześciu pracowników, kierownik działu - mgr Monika Zych.