Polmic - FB

organizacja (F)

A B C D F G H I J K L Ł M O P R S T W Z

Fundacja "Pro Musica Viva"


ul. Gąbińska 9/64

01-703 Warszawa

tel. (+48 22) 834 84 65

e-mail: musica@polbox.com

www: www.pmv.org.pl


Fundacja „Pro Musica Viva” została założona w 1998 roku przez Romana Rewakowicza i Ewę Samborską-Uścińską. Zadaniem Fundacji jest upowszechnianie kultury muzycznej, zwłaszcza tej, która składa się na tradycję kultury wysokiej, wyznaczonej w przeszłości przez Bacha, Beethova, Chopina, a dziś Brittena czy Lutosławskiego.
Jedną z form działalności Fundacji jest prezentacja mniej znanych “regionów muzycznych”. Służy temu na przykład organizacja Festiwalu “Dni Muzyki Ukraińskiej w Warszawie”, przedstawiającego twórczość kompozytorów ukraińskich. Fundacja ma w swoich planach rozszerzenie tego programu poprzez cykl koncertów “Muzyka naszych sąsiadów”, podczas którego wykonane będą ważne utwory muzycznych tradycji i współczesności Litwy, Łotwy, Estonii, Białorusi, Słowacji, Czech, Serbii, Chorwacji, Czarnogóry i innych naszych bliższych i dalszych sąsiadów.
Od roku 2004 Fundacja wydaje czasopismo “Glissando”, które jest popularyzatorskim pismem poświęconym wszystkim ambitnym zjawiskom muzyki współczesnej.