Polmic - FB

centraum kulturalne (M)

A B C D E F G I J K L Ł M N O P R S T W Z

Międzynarodowe Centrum Kultury


Rynek Główny 25

31-008 Kraków

tel. (+48 12) 424 28 00

fax (+48 12) 424 28 11

tel./fax (+48 12) 421 85 71

e-mail: sekret@mck.krakow.pl

www: www.mck.krakow.pl


Międzynarodowe Centrum Kultury to instytucja ekspercka, badawcza, spełniająca rolę edukacyjną, promująca kulturę i sztukę, koncentrująca się wokół szeroko rozumianego dziedzictwa kulturowego Europy, otwarta na współpracę regionalną i międzynarodową, starająca się odpowiadać zarówno na zainteresowania elit, jak i na potrzeby szerokiej publiczności.
 • Organizuje seminaria, konferencje, kongresy.
 • Prowadzi odczyty, wykłady, w tym poświęcone współczesnym problemom kultury.
 • Dokumentuje efekty studiów i badań nad dziedzictwem (opracowuje, gromadzi i udostępnia materiał ikonograficzny).
 • Tworzy sieć kontaktów naukowych i kulturalnych, współpracując z zagranicznymi ośrodkami kultury w Polsce i instytutami polskimi za granicą i uczestnicząc w pracach sieci instytucji kulturalnych.
 • Przygotowuje i prezentuje wystawy we własnej galerii oraz okazjonalnie również w innych miejscach ekspozycyjnych krajowych i zagranicznych.
 • Prowadzi działalność wydawniczą.
 • Organizuje kilkutygodniwą letnią szkołę w Krakowie dla studentów i młodych pracowników nauki, przede wszystkim z krajów Europy Środkowej i Wschodniej.
 • Prowadzi dwuletnie studia podyplomowe w Akademii Dziedzictwa (organizowane wraz z Małopolską Szkołą Administracji Publicznej Akademii Ekonomicznej) dając szansę kształcenia osobom związanym poprzez swoją pracę bądź zainteresowania z ochroną dziedzictwa kulturowego oraz zarządzania jego zasobami.
 • Oferuje możliwość korzystania w ogólnie dostępnej czytelni z zasobów specjalistycznej biblioteki, która gromadzi wydawnictwa krajowe i zagraniczne, często unikatowe, dotyczące zagadnień kultury i sztuki.
 • Ułatwia nawiązywanie kontaktów instytucjom i organizacjom zainteresowanym współpracą z polskimi (krakowskimi) partnerami.
 • Prowadzi środkowoeuropejski serwis informacyjny obejmujący wydarzenia naukowe i artystyczne (wystawy, konferencje, publikacje) w Czechach, Słowacji, na Węgrzech i w Polsce; dostępny w formie strony internetowej Art Historian Information for Central Europe: www.ahice.net.