Polmic - FB

szkoła (Z)

A I K M N O P S U W Z

Zespół Szkół Muzycznych w Poznaniu


ul. Głogowska 90

60-262 Poznań

tel. (+48 61) 866 61 29

e-mail: sekretariat@zsm.poznan.pl

www: www.zsm.poznan.pl


W skład Zespołu Szkół Muzycznych wchodzą publiczne szkoły artystyczne:
  • Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Karola Kurpińskiego
  • Państwowa Szkoła Muzyczna II stopnia im. Fryderyka Chopina
  • Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II stopnia im. Jadwigi Kaliszewskiej
  • Policealne Studium Piosenkarskie im. Czesława Niemena

Zespół Szkół Muzycznych w Poznaniu kontynuuje tradycje poznańskich konserwatoriów działających przed 1939 rokiem, odrodzonych w różnych formach organizacyjnych po wojnie. Każda z czterech szkół Zespołu ma własny plan nauczania i adresuje swoją ofertę do innego odbiorcy. Kadra, siedziba – budynek przy ulicy Głogowskiej 90 w Poznaniu, a także więzy organizacyjne i ekonomiczne spajają Zespół Szkół Muzycznych w Poznaniu w jeden organizm. Wspólnym, choć w każdej ze szkół inaczej realizowanym zadaniem, jest wychowanie do korzystania z dóbr kultury muzycznej i ich twórczego pomnażania.

Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Karola Kurpińskiego, założona w 1945 roku, kształci łącznie około 300 uczniów w dwóch cyklach: sześcioletnim, do którego rekrutuje się dzieci w wieku od 6 do 8 lat, i czteroletnim, adresowanym do młodzieży w wieku od 9 do 16 roku życia. Uczniowie ci równolegle uczęszczają do szkół podstawowych i ponadpodstawowych Poznania i Wielkopolski oraz studentów wyższych uczelni. Kształcą się oni na pięciu wydziałach: instrumentalnym, wokalnym, rytmiki, instrumentalistyki jazzowej i wokalistyki jazzowej. Naukę w tej szkole wieńczy dyplom zawodowy. Działają tu chóry, zespoły kameralne, orkiestra symfoniczna, big-band.

Państwowa Szkoła Muzyczna II stopnia im. Fryderyka Chopina, założona w 1945 roku, rekrutuje młodzież w wieku od 13 do 21 roku życia, przygotowuje ją do studiów muzycznych i działalności artystycznej. Klientami tej szkoły jest około 230 uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych Poznania i Wielkopolski oraz studentów wyższych uczelni. Kształcą się oni na trzech wydziałach: instrumentalnym, wokalnym i rytmiki. Są członkami chóru, zespołów kameralnych, orkiestry symfonicznej i big-bandu. Naukę w tej szkole wieńczy dyplom zawodowy.

Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II stopnia im. Jadwigi Kaliszewskiej (przed 2013 r. - im. Henryka Wieniawskiego), założona w 1990 roku, kształci młodzież o szczególnych i wcześnie objawionych uzdolnieniach muzycznych, przygotowuje do studiów muzycznych i działalności artystycznej. Zapewnia uzyskanie wykształcenia ogólnego na poziomie szkoły podstawowej i liceum. Jest to pierwszy w skali kraju projekt edukacyjny, który z fazy eksperymentu przekształcił się w skuteczny i sprawny system opieki nad talentami muzycznymi (stąd zwyczajowa, używana w mediach nazwa: Poznańska Szkoła Talentów). Praktycznie wszyscy absolwenci kontynuują kształcenie artystyczne w akademiach muzycznych w Polsce, a także w ośrodkach europejskich i amerykańskich.

Policealne Studia Piosenkarskie im. Czesława Niemena, założone w 1979 roku, to trzyletnia policealna szkoła artystyczną, przygotowująca piosenkarzy – muzyków estradowych. Szkoła jet jedyną tego typu publiczną placówką w Polsce. Plan nauczania przewiduje m.in. zajęcia indywidualne z interpretacji piosenki, emisji głosu, fortepianu, instrumentu dodatkowego oraz zbiorowe z ruchu scenicznego i tańca, dykcji i przedmiotów ogólnomuzycznych. Jej absolwenci realizują się na rynku muzyki rozrywkowej jako soliści, członkowie zespołów muzycznych, ostatnio także jako menedżerowie jednostek (przedsiębiorstw, agencji) artystycznych.

aktualizacja: 2021 (wa)