Polmic - FB

organizacja (F)

A B C D F G H I J K L Ł M O P R S T W Z

Fundacja im. Edwarda Eberharda Czernego


skr. poczt. 100

05-110 Jabłonna k. Warszawy

tel. (+48) (0) 601 354 890

fax (+48 22) 782 31 93

tel./fax

e-mail: info@edwardczerny.art.pl

www: www.edwardczerny.art.pl


Emanuela Czerny - Rada Fundacji:
e-mail: emanuela@edwardczerny.art.pl  

Rodzinna Fundacja im. Edwarda Eberharda Czernego powstała w końcu sierpnia 2004 roku. Fundacja posiada wszelkie prawa wynikajace z własności intelektualnej pozostawionej przez Edwarda Eberharda Czernego (1917 - 2003) i jest uprawniona do podejmowania rozstrzygnięć programowo-repertuarowych, które dotyczą prezentacji dorobku kompozytorskiego artysty. Od 2004 roku Fundacja współtworzy projekt realizowany wspólnie z filharmoniami, rozgłośniami i innymi instytucjami kultury, którego celem jest przedstawianie wszechstronnego dorobku twórczego i wykonawczego Edwarda Czernego. Przewodniczącą Rady Fundacji jest Barbara Czerny (żona Edwarda Czernego).
Fundacja przyjęła rolę koordynatora cyklu p.t. W hołdzie Edwardowi Czernemu. Ideą monograficznych koncertów jest wykonywanie przez filharmonie i najwybitniejszych solistów utworów stworzonych przez Edwarda Eberharda Czernego dla największych gwiazd polskiej sceny. Dobór tytułów tego repertuaru, a także formułę stylistyczną własnych kompozycji i opracowań twórczych pisanych przez ponad trzy dekady ubiegłego stulecia na zamówienie solistów, symfonicznych orkiestr radiowych i filharmonicznych, orkiestr dętych i big bandów kształtował w okresie powojennym Edward Eberhard Czerny, wpływając w ten sposób na rozwój i kierunek przemian muzyki rozrywkowej w Polsce. Koncerty monograficzne Edwarda Czernego z tego cyklu odbyły sie dotychczas w Filharmoniach: Częstochowskiej, Kaliskiej, Olsztyńskiej, Zabrzańskiej, Zielonogórskiej oraz w Studiu Koncertowym Polskiego Radia im. Witolda Lutosławskiego w Warszawie. W styczniu 2006 roku kontynuowano je w Filharmoniach: Katowickiej, Świętokrzyskiej, Podlaskiej i Łódzkiej. Równolegle odbywają się imprezy towarzyszące: koncerty muzyki dętej, konkursy muzyczne, spotkania wspomnieniowe. Kompozycje Edwarda Czernego wykonywane są na koncertach przez Wiesława Ochmana, Bogusława Morkę i in. wybitnych atrystów opery i operetki. Wszystkie koncerty organizowane są ze środków własnych poszczególnych filharmonii, mimo, że utwory Edwarda E. Czernego pisane są przeważnie na duże składy (np. orkiestra symfoniczna + big band, wielka orkiestra dęta ) i wymagają angażowania dodatkowych muzyków oraz solistów.