Polmic - FB

centraum kulturalne (K)

A B C D E F G I J K L Ł M N O P R S T W Z

Kieleckie Centrum Kultury


pl. Moniuszki 2B

25-334 Kielce

tel. (+48 41) 344 40 32-3

e-mail: impresariat@kck.com.pl

www: www.kck.com.pl


Kieleckie Centrum Kultury jest reprezentacyjną placówką kulturalną Kielc i województwa świętokrzyskiego. Jest organizatorem wielu przedsięwzięć kulturalnych o ponadregionalnym zasięgu. Powstało w 1992 roku, a działalność rozpoczęło od zorganizowania sześciu imprez artystycznych. Obecnie każdego roku Kieleckie Centrum Kultury organizuje kilkaset imprez artystycznych i kulturalnych. Swoja siedzibę mają tutaj Filharmonia Świętokrzyska, Scena Autorska, Kielecki Teatr Tańca, Ognisko Baletowe, galeria malarstwa i sztuki współczesnej, studium gitary klasycznej, wydawnictwo KCK, redakcja miesięcznika kulturalno-artystycznego „Ikar” oraz kilkanaście stowarzyszeń i organizacji kulturalnych.
Sercem gmachu głównego Kieleckiego Centrum Kultury jest sala widowiskowa na 700 miejsc i jedna z trzech największych w Polsce scena o powierzchni 520 m kw., wyposażona w dwie sceny obrotowe oraz nowoczesną aparaturę oświetleniową i akustyczną. Otwarto ją w styczniu 1996 roku przedstawieniem opery narodowej Halka Stanisława Moniuszki w inscenizacji i reżyserii Marii Fołtyn, w wykonaniu zespołu i artystów Teatru Wielkiego w Warszawie. Od tego czasu na tej scenie wystawiane są spektakle operowe i operetkowe, musicale i przedstawienia teatralne, widowiska baletowe, kabaretowe i pantomimiczne, odbywają się koncerty muzyki symfonicznej i rozrywkowej, recitale, festiwale i przeglądy muzyczne, występują największe zespoły pieśni i tańca. Publiczność miała okazję oklaskiwać tutaj m.in. Królewski Balet Flandryjski z Belgii, sławny Sankt-Petersburski Teatr Baletu Borisa Ejfmana, teatry muzyczne z Warszawy, Łodzi, Bytomia, Lublina, teatry dramatyczne z Warszawy, Pantomimę Wrocławską, Polski Teatr Tańca z Poznania oraz najsławniejsze w kraju i za granicą orkiestry, m.in. Filharmonia Narodowa i Sinfonia Varsovia.
W roku 1998 wystawiona została na tej scenie opera Stanisława Moniuszki Straszny Dwór w reżyserii Marii Fołtyn, co stało się historycznym wydarzeniem w dziejach kieleckiej kultury, w 1999 roku – przedstawienie muzyczne Ania z Zielonego Wzgórza, a w 2000 roku – słynna niemiecka opera baśniowa Jaś i Małgosia Engelbera Humperdincka (przygotowana jest również niemiecka wersja językowa tego spektaklu). Poza dużą jest też mała scena z widownią na 200 osób. Tutaj przedstawiane są spektakle teatralne, odbywają się koncerty kameralne i recitale, imprezy literackie, organizowany jest doroczny Ogólnopolski Przegląd Form Dokumentalnych „Nurt” i wiele innych imprez kulturalnych.
Należący do Kieleckiego Centrun Kultury Młodzieżowy Ośrodek Kultury „Zameczek” zajmuje się głównie upowszechnianiem kultury i sztuki w środowisku dziecięcym i młodzieżowym, specjalizując się przede wszystkim w szerzeniu kultur muzycznej.
Od chwili rozpoczęcia działalności Kieleckie Centrum Kultury coraz lepiej służy mieszkańcom miasta i województwa. Każdego roku przygotowywane tutaj imprezy artystyczne i kulturalne budzą ogromne zainteresowanie dziesiątków tysięcy widzów.